מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 33

שבט - אדר א' תש"ס

 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת

 

ט"ו בשבט                                                                                                                                    הרב יואל פרידמן

 

הגות

 

שושן הבירה וירושלים הבירה                                                                                                          הרב יהודה זולדן

 

מאמרים הלכתיים

 

מעשר עני וספק מתנות עניים                                                                                                 הרה"ג משה צבי נריה

ספקות בנתינת מעשר עני                                                                                                              הרב יואל פרידמן

פתיחת כיסוי חממה ומנהרה בשבת                                                                                       הרב יהודה הלוי עמיחי

מלאכה למניעת הפסד של עונה חקלאית בחול המועד                                                                  הרב עזריאל אריאל

קטיף לצורך יהודי שאינו שומר מצוות בחול המועד                                                                        הרב עזריאל אריאל

 

פסקי הלכה

 

הלכות תולעים                                                                                                                              הרב יגאל הדאיה

 

 

 

 

רשימת המשתתפים בקובץ (לפי סדר א' ב')

 

הרב עזריאל אריאל                                                                                                                     רב היישוב עטרת

 

הרב יגאל  הדאיה                                                                                                                          רב היישוב גדיד

 

הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל                                                                                               ראש ישיבות בני עקיבא

 

הרב יהודה הלוי עמיחי                                                                      מכון התורה והארץ, בי"ד דיני ממונות ק. ארבע

 

הרב יואל פרידמן                                                                                                                      מכון התורה והארץ