מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 35

אייר - סיוון תש"ס

 

תוכן הגיליון

 

מאמר מערכת

ברית העומר                                                                                                                              הרב גבריאל קדוש

 

הגות

האומנם נוסיף למכור?                                                                                                               הרב עזריאל אריאל

 

מאמרים

ספקות בנתינת מעשר (ג')                                                                                                             הרב יואל פרידמן

ביטול באחד ומאה או שאלה                                                                                                        הרב אהוד אחיטוב

פיתוח שטח בשמיטה                                                                                                                הרב עזריאל אריאל

לקיטת מתנות עניים ע"י גבאי צדקה                                                                                            הרב יעקב אפשטיין

 

פסקי הלכה

הלכות תולעים                                                                                                                              הרב יגאל הדאיה

 

 

רשימת המשתתפים בקובץ:

 

הרב אהוד אחיטוב                                                                                                                     מכון התורה והארץ

הרב יעקב אפשטיין                                                                                                                     מכון התורה והארץ

הרב עזריאל אריאל                                                                                                                       רב היישוב עטרת

הרב יגאל הדאיה                                                                                                                            רב היישוב גדיד

הרב גבריאל קדוש                                                                                          רב היישוב גני-טל, מכון התורה והארץ

הרב יואל פרידמן                                                                                                                        מכון התורה והארץ