מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 39

טבת- שבט תשס"א

 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת                                             

 

"כי תבואו אל הארץונטעתם"                                                                                                   הרב גבריאל קדוש 

 

הגות

 

קדושת פירות שביעית במשנת הרב קוק                                                                                 הרב יהודה הלוי עמיחי

 

משקל החסידות בהנהגת השמיטה                                                                                            הרב עזריאל אריאל

 

מאמרים

 

עבודות שאינן חקלאיות                                                                                                                  הרב יואל פרידמן

 

מכונה לקילוף תפוחי אדמה                                                                                                    הרב יהודה הלוי עמיחי

 

סקירה מדעית

 

קניית פרחים בשמיטה                                                                                                                אג' יחיאל שטיינמץ

 

פסקי הלכה

 

פסקי הלכה הל' תולעים                                                                                                             הרב יגאל הדאיה

 

רשימת המשתתפים בחוברת (לפי סדר הא'-ב')

 

הרב עזריאל אריאל                                                                                                                      רב היישוב עטרת

 

הרב יגאל הדאיה                                                                                                                            רב היישוב גדיד

 

הרב יהודה הלוי עמיחי                                                                               ראש המח' ההלכתית מכון התורה והארץ

 

הרב יואל פרידמן                                                                                                                        מכון התורה והארץ

 

הרב גבריאל קדוש                                                                                          רב היישוב גני-טל, מכון התורה והארץ

 

אג' יחיאל שטיינמץ                                                        חיספין, מדריך לגידול פרחים, משרד החקלאות מחוז גליל גולן