מאמרי אמונת עיתך - עלון מס' 45  

טבת-שבט תשס"ב

 

 

תוכן הענינים:

 

מאמר מערכת

 

עלית השרף באילנות                                                                             הרב דורון ותקין

 

הגות

 

ה"תרבות הכלכלית של מדינת ישראל"                                                הרב אליעזר אדלר

 

סיכום השמיטה

 

שמיטה תשס"א - ואנחנו                                                                   הרה"ג יעקב אריאל

 

מתשס"א לתשס"ח                                                                       הרב יהודה הלוי עמיחי

 

שאלות ותשובות

 

חיוב כתיבת פרוזבול לנשים                                                               הרה"ג יעקב אריאל

 

קניית שתילים ופרחים אחרי השמיטה                                                 הרב אהוד אחיטוב

 

פירעון חוב בשביעית                                                                     הרב יהודה הלוי עמיחי

 

סיכום מדעי בענייני שביעית                                                   ד"ר אביחיל  (אבו) גרינברגר

 

שונות

 

לחם מחיטה נבוטה                                                                          הרב יעקב אפשטיין

 

 

 

רשימת המשתתפים בקובץ (לפי סדר א' ב')

 

הרב אליעזר אדלר                                                              ר"מ במכינה "עצם", עצמונה

 

הרב אהוד אחיטוב                                                                             מכון התורה והארץ

 

הרב יעקב אפשטיין                                                                            מכון התורה והארץ

 

הרב יעקב אריאל                                             רב העיר רמת גן ונשיא מכון התורה והארץ

 

ד"ר אביחיל גרינברגר                                                                         מכון התורה והארץ

 

הרב דורון ותקין                                                                                  מכון התורה והארץ

 

הרב יהודה הלוי עמיחי                               מכון התורה והארץ, בי"ד דיני ממונות ק. ארבע