מאמרי אמונת עיתך - עלון מס' 52  

אדר א'-ב' תשס"ג

 

תוכן

מערכת

 

לְהִקָּהֵל וְלַעֲמֹד עַל נַפְשָׁם                                   הרב דורון ותקין

 

מאמרים

 

מצוות מחצית השקל

 

הערות במצוות שקלים                            האדר"ת זצ"ל

שותפות כל ישראל בקורבנות ציבור          הרב יעקב אפשטיין

זכר למחצית השקל - יישוב ארץ ישראל   הרב יהודה זולדן

 

מצוות התלויות בארץ

 

מסיק זיתים סביב ההתיישבות ביו"ש        הרב אהוד אחיטוב

הפרשת תרו"מ בטעות                           הרב יהודה הלוי עמיחי

 

איסור חרקים

 

דין חרק יבש                                          הרב יגאל קמינצקי

 

 

 

רשימת המשתתפים בקובץ (לפי סדר הא' ב')

 

הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים (האדר"ת) זצ"ל             רבה של ירושלים                       

הרב אהוד אחיטוב                                                         מכון התורה והארץ

הרב יעקב אפשטיין                                                        מכון התורה והארץ

הרב דורון ותקין                                                              מכון התורה והארץ

הרב יהודה זולדן                                                            ראש הכולל ישיבת נוה דקלים

הרב יהודה הלוי עמיחי                                                    מכון התורה והארץ

הרב יגאל קמינצקי                                                         הרב האזורי חבל עזה,

ראש מכון התורה והארץ