גיליון ל"ג - תשנ"ט


מאמרים
יוסל בירשטיין / על אמת וחיקוי

שירים
ליאורה קנסטר / דו-קרב, תאומים