גיליון ל"ד - תש"ס


מאמרים
דניאלה דויטש / מרים
דניאלה דויטש / חסיד

שירים
בלפור חקק / חולצות זכרון, מלאך
פועה שלו-תורן / בראשית, הזמן האבוד