גיליון ל"ה - תשס"א


מאמרים
דליה חשן / מעשה תפלת האם
דוד ה. קירשין / שירת המדפיסים הראשונים
יוחאי רודיק / אמונה ואמנות

שירים
שירי סוף הדרך

רבינדרנאט טגורי / משחק המוות
עדנה מיטווך-מלר / דיבורים
הרב יוסף דב סולובייצ'יק / הסערה
אפרים רז / לקץ הימים - שלשה שירים

שירים
מ' גנן / על שפת הים
יצחק הראל / אתה מתחיל לאורך החוף, בדרכים
שפרה וינשטוק-אשכול / פליאה, למה
יהודית מליק שירן / שפופת ראש
אדוארד מקסימוב / שיר
בועז צבאן / זכרונות, בין השמשות
רחל פירסט / בברגן בלזן
ליאורה קנסטר / גי-הנום של שלג

אמנות
זהבה בנימין / עיצוב ארונות קודש
יעל פורטוגז / אמנות יהודית בפסיפס