גיליון ל"ז - תשס"ב


סיפורים
צבי אריאל / הסטודנט קלינגהופר
איתמר ברנר / בשם הא-ל נקמות
ראובן טבול / עליה לרגל
אריאלה ידידה ברגהש / שמש בתימן דום
בן ציון יהושע / התרנגול
יעל לוין / בית בנחלאות

אמנות
יהודה איזנברג / נחל דן והמזבח, פריחה בגולן
יעל ברקת / פיסול
מיכל זיגלמן / נופים ופרחים
רחל משה / פרוכת

שירים
יונתן גורל / שירים
מינה גורל / שיר
רות וולף / הטבע של חיי
שפרה וינשטוק-אשכול / חגיגה לעינים - ספרים, מעשי ידי אמן
שרה זמירה אייזקס / האור הנעלם
הרצל חקק / התקוה, התפילה
אריאלה ידידה-ברגהש / אהבה בראשי תבות, שירים
עדנה מטווך / שיר
בועז צבאן / שירים
חוה ברכה קורזקובה / שיר