חכים ובית צורי

מאת: ד"ר יוסף נדבה

מחניים, גיליון קי"א, תשרי-חשון תשכ"ז


תקציר: המאמר מספר את סיפורם של שני לוחמי לח"י שהרגו לורד בריטי בקהיר, נתפסו והוצאו להורג.

מילות מפתח: היסטוריה; היסטוריה ישראלית; ישראל-מלחמות; ישראל-היסטוריה; ישראל- קום המדינה; גבורה; לח"י;

א

בצהריי ה-6 בנובמבר, 1944, בשלהי מלחמת- העולם השניה, עת רעמו עדיין תותחי בעלות הברית בעוז, בחזיתות אירופה ואסיה, תוך מסע-תנופה אדיר לסיום קרבות הניצחון, הדהדו יריות אקדחים בחוצות פרבר זאמאלק, בעיבורה של קהיר. שני צעירים עבריים מארץ-ישראל התנקשו ושמו קץ לחייו של הלורד מוין, שר- המדינה הבריטי במזרח התיכון.


המאורע הכה גלים גדולים ברחבי תבל. חיש-מהר נתברר, כי שני הצעירים הם שליחי המחתרת "לוחמי חירות ישראל" (לח"י), ומטרתם היתה לעורר את מצפון העולם אל המאבק לשחרור לאומי המתנהל בארץ-ישראל. עצם המעשה היה בו משום הפגנה כלפי חוץ; הם פגעו בנציג הרם ביותר של השלטון הבריטי במזרח התיכון ובכך הביעו מחאה על משטר השעבוד והדיכוי. באותם הימים לא ידעו שני המתנקשים - ואף לא ראשי הארגון - כי קלעו אל מטרה ממשית ולא אל מטרה סמלית בלבד, כי כן היה לורד מוין אחד משונאי-ציון המושבעים; בימי כהונתו בקהיר השתתף הוא בפועל ברקימת המזימות לקיצוץ השאיפות הציוניות, להטלת גזירות קשות על היישוב העברי, לסגירת שערי הארץ היעודה בפני פליטי-חרב-ושמד מן התופת הנאצי ולהקמת "מכלאה" יהודית - לפי נוסח הפתרון הנאצי לשאלת היהודים בשלבן הראשון - במדגסקר.

משקיבלו עליהם שני הצעירים - אליהו חכים ואליהו בית-צורי - את המשימה מטעם ארגונם ידעו, כי המבצע שהוטל עליהם נושא צביון הפגנתי בעיקרו, כמוהו כאות-אזהרה כלפי שליטי לונדון; המעשה היה משום מפנה בדרך המאבק של לח"י: המערכה הועתקה אל מעבר לגבולות המולדת. בחירת החזית שוב לא היתה עתידה להיכפות על הארגון על-ידי המדכאים. אפשר שבאותו פרק זמן לא מנה ארגון לח"י יותר 300-מ חברים, אך מפקדתו הראשית (בהתאם לרעיון שהועלה עוד בחייו של מייסד הארגון, אברהם שטרן - יאיר) גמרה אומר להטיל מוראה על השלטון הבריטי על-ידי פגיעה בכל נקודות-התורפה שלו, בארץ ומחוצה לה. ומכיוון שמלכתחילה לא נרתע ארגון זה ממדיניות הטרור האינדיבידואלי (מדיניות זו מחויבת מציאות לגבי כל מחתרת שמסגרתה מצומצמת), לא היסס מלצוות על הריגת הלורד מוין, שהיה שר בקבינט הבריטי; נהפוך הוא, ככל שירום מעמדו של המוגה מן המסילה, כן יגדל רישומו של המעשה מבחינה תעמולתית ומבחינת הלחץ המופעל על השלטון הזר.

אף שהיה מעשה ההתנקשות נועז ביותר לא נשא אופי של פעולת-התאבדות. שני הצעירים, שקיבלו עליהם את עול השליחות בנפש חפצה, ראו עצמם כעין מחדשי מסורת אהוד בן-גרא. הם נצטוו לתכנן את פרטי הפעולה במקום ולהיעזר במידת האפשר בכוחות הדלים שעמדו לרשות המחתרת במצרים (היו אלה בעיקר חברי לח"י ששירתו בשורות הצבא הבריטי). פעולות העיקוב נעשו בקפדנות וביעילות; מקום-ההתנקשות נבחר ליד ביתו של הלורד בשובו ממשרדו בשעת הצהריים, ואולם הנסיגה לאחר ביצוע המעשה לא עלתה יפה: המתנקשים נתפסו על-ידי שוטר-תנועה מצרי שדלק אחריהם בהימלטם לעבר גשר בולאק. עד היום לא נתחוורו כמה פרטים: למה בחרו לברוח באופניים, במקום במכונית? האם חסרו להם אמצעים, או שהיתה סיבה אחרת לדבר? וכמובן יד גורל היתה בדבר: שוטר-התנועה הגיע למקום בדרך מקרה, במפתיע, ואפשר שאפילו כך היה עולה בידי השניים לעבור את גשר בולאק בזמן אלמלא נפגע אליהו בית-צורי ביריית-אקדח בצלעותיו ונפל ארצה וחברו אליהו חכים נחלץ, מתוך רגש של אחוות-לוחמים, לעזרתו.


ב


משפט שני המתנקשים בלורד מוין, שנערך בימים 10-18 בינואר 1945, היה המפורסם במשפטים שנערכו נגד חברי המחתרות העבריות בתקופת מלחמתן בבריטים. היה לו הד בינלאומי ניכר.

נציגי העיתונות ותחנות-הרדיו בעולם נהרו לקהיר בהמוניהם כדי להשביע בסקירותיהם המפורטות מדיוני בית-המשפט את סקרנותם של מיליוני קוראים ומאזינים. עמידתם האיתנה והנועזת של שני הצעירים העברים עוררה כבוד ועניין בכל מקום. הופעתם הזכירה במידה רבה את דרכם של המורדים האירלנדים, שהתריסו בגלוי כנגד שופטיהם, קראו תגר על שלטון הדיכוי ועוררו בדבריהם אהדה לתנועה האירית הלאומית במדינות קרובות ורחוקות.

מלכתחילה ניסו שני הצעירים להפוך את משפטם למשפט מדיני, כאשר היה באמת ביסודו, שהרי לא במוין הפרט פגעו, אלא בנציג של השלטון הבריטי. למן היום הראשון ביקשו לעשות את כלובם המסורג, בהיותם מוקפים שוטרים מצרים לרוב, בימה פומבית להביע מעליה את השקפותיהם ומטרות מאבקם. הם הפכו מנאשמים למאשימים והוקיעו ללא-רחם את הממשלה הבריטית, שהפרה את הבטחתה החגיגית לעם ישראל לסייע לו בהקמת מולדת, מחדש, ואשר עמדה מנגד בהישפך דמו באירופה.

הצעירים עמלו ללא-הרף להפקיע את המעשה שעשו מתחום הפלילים ולהפוך את מעשה ההתנקשות לנקודת-מוקד, שעליה סובבה כל הטרגדיה היהודית בדורו של היטלר.

ואמנם, עלה בידם לחולל תנועת אהדה בקרב דעת-הקהל בעולם. אפילו השופטים הנוקשים לא השכילו להסתיר את נימת ההערצה שרטטה בלבם פנימה לנוכח גבורת-הנפש של בני העם העברי, שאך זה עתה חרגו מעולם-נעורים שלהם (חכים היה בן 18 ובית-צורי - בן 32).

בייחוד הצטיין בית-צורי בנאומו המזהיר, שנמשך למעלה משעתיים, תוך התכתשות בלתי-פוסקת עם אב בית-הדין, שביקש לקטעו ולא להניח לו להפליג בדברי "תעמולה" נגד "אומה ידידותית למצרים" (בריטניה), עד אשר לא ראה לבסוף השופט ברירה בלתי אם לאסור על העיתונאים באולם מלהעלות את דברי הנאשם על הנייר, כדי שלא להפיץ את טענותיו ברבים. (בסופו של דבר שוחזר נאומו על-ידי העיתונאים בחדריהם, לפי זיכרונם, ונשאר בגדר עדות לדורות הבאים.)
אליהו בית צורי

ג

חמישה שופטים ישבו בדינם של חכים ובית- צורי - שלושה אזרחיים ושניים צבאיים, שכן, עדיין היתה מצרים שרויה באורח רשמי במלחמה ונשיאת נשק שלא כחוק שיוותה אופי צבאי למשפט. שלושה סניגורים - מטובי הפרקליטים המצרים - הועמדו מטעם השלטונות לשני הצעירים, ואף סניגורים אלה ניסו כמיטב יכולתם להעלות את המשפט על פסים מדיניים: הם חזרו וטענו, כי המעשה בוצע לא על רקע פלילי, אלא מתוך רגשנות פוליטית של בנים נאמנים לעמם. המשפט הצרפתי מכיר ביסוד הרגש, שפעמים פותח פתח לזיכוי הנאשם, בניגוד למשפט האנגלי, שמבחינה זו יבש ורשמי הוא ומבקש למצות את הדין על כל תוויו ותגיו. המשפט האנגלי מכיר כביכול רק בקור-הרוח שבשיקולי הגיון, בעוד שהצרפתי יורד לעיתים לנבכי הנשמה ומוצא קו זכות גם בשיקולי לב. והרי במצרים נהוג עד היום העיקרון המתווה של הקודקס הנאפוליאוני בחוק הפלילי.

אלא, שלא כבצרפת - במצרים אינו קיים חבר השופטים המושבעים, ומשום כך לא נתקבלו טענותיהם של הסניגורים, שביקשו להשוות את משפט הצעירים למשפטו של שלום שווארצבארד, שהרג את פטלורה כנקם על שחיטות יהודים באוקראינה - וזוכה על-ידי בית- דין בפאריס, ולמשפטו של דוד פראנקפורטר, שהתנקש בנציגו של היטלר בשוויץ, ובית- הדין הקל במקצת בעונשו בהתחשב בצד המדיני שבו.

מה שהקניט את השופטים במיוחד - היתה הזדהותם של הסניגורים המצרים עם ההשקפה הציונית; מתוך שבאו ללמד סניגוריה על מעשה הצעירים נתפסו לטיפוח הרעיון המרכזי, שדחף אותם להתנקשות, ועמדה זו של פטריוטים מצריים היתה לצנינים גם בעיני השליטים הבריטים בקהיר.

ומה שמפתיע ביותר הוא, שבית-צורי עצמו הטעים בנאומו, כי לא הציונות היתה המניע לפעולתו, אלא עצם העובדה, שבן ארץ-ישראל הוא, הלוחם לעצמאות מולדתו. שני הסברים לגישתו זו: האחד - היגררותו אחר התנועה ה"כנענית" שקמה בארץ בראשית שנות הארבעים ואשר ראתה בלאומיות העברית ביטוי נאמן לצמיחת דור חדש מבני-הארץ, יותר מאשר בעצם הכמיהה של הגולה היהודית לשוב לציון, והשני, צעד דיפלומטי מחוכם לחבב עצמו ואת חברו על הקהל המצרי, המתיירא מפני הציונות, שבאה, כביכול, לנשל את אחיו בני-עמו ב"פלסטין" מאדמתם, ואשר, לעומת זאת, יבין לרוחו של עברי, בן-הארץ, הלוחם נגד שלטון זר, מדכא - הבריטים. מבחינה זו יש הזדהות אינטרסים בין שתי תנועות לאומיות בארצות שכנות, שאפשר יש הגיון בדבר שתעשינה יד אחת לגירוש הממשל הזר מתחומן.


ד

מלכתחילה הודו חכים ובית-צורי במעשה וניסו להסביר את מניעיו. הם דחו כל ניסיון לזכותם על סמך טענות יורידיות דחוקות ותחבולות של עורכי-דין. לזכותם של הסניגורים המצריים ייאמר, שאף שנבחרו שלא בטובתם של הנאשמים, ניסו להבין לרוחם של הצעירים ואף פעלו ברוב ימי הדיונים תוך הדגשת הנימוקים המדיניים. מה שאין כן עורך-הדין הישראלי אשר לויצקי, שנשלח לקהיר מטעם משפחת חכים. הלה ביקש לנקוט אך ורק טענות יורידיות. הואיל והיה ברור לו, כי אין כל סיכוי להצליח על-ידי הסתמכות על ההנמקה המדינית, רצה לטעון בבית-הדין, כי הצעירים עשו את המעשה כשליחים, שהתפקיד נכפה עליהם. הם התנקשו בלורד מוין על פי צו מפקדיהם, מתוך כורח, ומשום שהשתייכו לארגון מחתרת, שהמשמעת בה היא עיוורת - לא יכלו להשתחרר מן הפקודה. כיון שהצעירים לא יכלו להפר את ההוראה - אין למצות נגדם את הדין עד תום, ובייחוד, בהתחשב עם גילם הצעיר, - יש להקל בדינם.

דרך משפטית זו דחו חכים ובית-צורי בכל תוקף ולא הניחו לעורך-הדין לתקוע טריז בינם לבין המחתרת. מתוך רצון חופשי ביצעו את השליחות; יתירה מזו - הם רצו בה, תבעו אותה לעצמם במפגיע והיו גאים בכך, שמפקדיהם מצאום כשרים למשימה.

אליהו חכים

במקרה זה היתה הזדהותם עם המחתרת לא רק משמעתית, אלא מוסרית לחלוטין. ממילא מובן, שנבצר מידי לויצקי לנהל את משפטם לפי קו-הפעולה המוצע על-ידיו, והוא פרש מתפקידו מיד עם היפתח המשפט. (אין כל שחר למה שכתב הסופר האמריקני ג'רולד פראנק, שעו"ד לויצקי הציע לצעירים, כי יטען שאין הם שפויים בדעתם!)

ושוב, כדי לרכוש את אהדת דעת-הקהל המצרית נהגו שני הצעירים בתבונה והיפנו את כל חיצי-ההתקפה שלהם כלפי הבריטים. אך נזהרו מלפגוע באיזו צורה שהיא ברגשות המצרים. אחת מנקודות-המחלוקת במשפט היתה מהימנות עדותו של שוטר-התנועה המצרי, שטען, כי הצעירים ירו אליו כדי להרגו בשעת הרדיפה אחריהם, אך החטיאו את המטרה. ואילו הצעירים עמדו בתוקף על כך, שמעולם לא נתכוונו לפגוע בו, אלא רק להפחידו, וכי על נקלה יכלו להרגו אילו רצו בכך, כי קלעים מאומנים הם. הם חזרו וטענו ללא-הרף, שאין להם כל מריבה עם העם המצרי ועל כן נצטוו על-ידי מפקדיהם שלא לפגוע בתושבי מצרים תוך כדי ביצוע פעולתם ולא להתנכל לשום אינטרס מצרי בימי שהותם במצרים.

במרוצת שמונה ימי הדיונים נתברר, כי יד הקטגוריה על העליונה. חברי בית-הדין סירבו לסטות מן הקו היורידי, דחו את דרישותיהם של הנאשמים להעביר את משפטם לבית-דין בינלאומי.


ה


בלית ברירה השליכו הצעירים את יהבם על דעת-הקהל המצרית, ואמנם גבורתם הנפשית עוררה התפעלות-אמת בקרב כמה מן החוגים המשכילים ואנשי-השלטון המצריים, וגלי- האהדה מבחוץ חדרו מבלי-משים אל תוך אולם בית-הדין. פה ושם החלו הבריות מתלחשות, כי תיקי המשפט מועברים לראש-הממשלה המצרי. וגם למלך, וכי יש הלוחצים למתן חנינה למתנקשים. העיתונות המצרית הקדישה טורים רבים. למהלך המשפט ולתגובות הקהל. בייחוד נתגלתה אהדה לצעירים בקרב הסטודנטים המצרים, שקראו לחבריהם ללמוד פרקי הוד מן המחתרת העברית ולסגל לעצמם את תכונת ההקרבה העצמית האופיינית ללוחמיה.

ואולם, מצד שני פעלו השליטים הבריטים במצרים ללא-הרף בכיוון הפוך - להענשת הצעירים העברים ללא דיחוי, והרי בתקופה זו עדיין היתה מצרים כפופה לשלטון הבריטי.


מלכתחילה נשאר "החוזה האנגלי-מצרי" משנת 1936 ריק מתוכן, ובפרוץ מלחמת-העולם השניה גבר במדינה השלטון הבריטי, שהפך את מצרים לאבן-פינה במערך הצבאי הבריטי בכל המזרח התיכון. הבריטים היו אדוניה האמיתיים של הארץ ועשו בה ככל העולה על רוחם. הוראותיו של בית-הדין היו ברורות בתכלית, ואילו גם ביקשו חמשת השופטים להמתיק את גזר-דינם של חכים ובית-צורי לא היו מרהיבים עוז בנפשם להתקומם נגדן.

ב- 18 בינואר הוצא אפוא פסק-דין המוות על חכים ובית-צורי, נדמה היה כי כלו כל הקיצין, שהרי לא היה מקום לערעור, והנוהג במצרים הוא להוציא את פסק-הדין לפועל כשלושה שבועות לאחר יום גזר-הדין.


אף על פי כן עדיין הבהבה תקווה להמתקת הדין. דעת-הקהל הסמויה במצרים לחמה בהסתר להענקת חנינה לצעירים. עברו שבועות על שבועות, וככל שדומה היה כי ה"סערה" שוככת, כן גדל הסיכוי לחנינה. עד שלפתע נזעק וינסטון צ'רצ'יל לפעולה. היטב חרה לו על שמשהים את תלייתם של המתנקשים בחיי נציגה של בריטניה, שנוסף על כך היה ידידו האישי מזה שנים. עדיין היה צ'רצ'יל שקוע בהווי גדולתו האישית וגדלות הקיסרות, ובכל כוחו דבק בהכרזתו החגיגית משכבר: "לא נתמניתי ראש-ממשלה של הוד מלכותו כדי לשמש מפרק נכסי הקיסרות הבריטית"; הלוחמים העברים היו שנואי-נפשו ולאחר ההתנקשות במוין התבטא בצורה חריפה ביותר נגד הציונות ותקוותיה. ב-27 בפברואר,1945, נשא נאום-קטרוג בבית- הנבחרים הבריטי ובין השאר הכריע את הכף לחובה: "אין ספק", אמר כי,
"יש להגביר את אמצעי הביטחון במצרים, ומעל לכל להקפיד, כי ביצוע גזר -הדין שהוצא על אנשים שנתבררה אשמתם ברצח מדיני - יהא מהיר ולמופת!"
ב - 22 במארס עלו חכים ובית-צורי על הגרדום כששירת "התקווה" בפיהם ועד היום קבורים הם בבית העלמין היהודי בקהיר.
בו ברגע - ביקש יונתן מאת מנהל בית הסוהר להניח לו לשיר את "התקווה", ומבלי שקיבל תשובת "הן" - פתח בקול שנתאטם אך מעט מבעד למסכה שעל פניו. כל הנוכחים נחרדו עד עומק נשמתם ובשרם נצטמרר. כל שביקש לרשום את רשמי המעמד על הנייר הניח עתה את עטו ושער-ידו נסתמרר -
נפש יהודי הומיה...
וככל שהוסיף יונתן לשיר כן נתאדר נתעצם קולו. לא שירת-יחיד היתה זו; שירת מיליונים בקעה מגרונו, קולותיהם של קדושים ומעונים מכל הדורות, מקהלת צללי אדם, שביקשו להעפיל אל ראש ההר ואבדו בתהום - -
ארץ ציון וירושלים...
הכל דממו במקומם כמשתאים. סולימאן פחה היה המום. בתנועה עצבנית הסתכל בשעונו. התלייה כבר נתאחרה כדי שתי דקות. מיד אותת לתליין, שהפעיל את המנוף. פתח-הרצפה ניתק בכוח כלפי מטה, אל החלל החשוך שמתחתו... הגוף התנודד בכבדות, בפרפורי-חיים אחרונים...

אחרי ארבע דקות ועשר שניות חדל הגוף מפירכוסיו. ורופא הכלא, שנכח בחדר התלייה, קבע כי הלב חדל לפעום... גופת התלוי חייבת להישאר במצבה זה כמחצית השעה... כמפורש בספר התקנות של בית-הסוהר, בפרק נידונים למוות...

אחרי כן נכנס הרב חבקוק לתאו של עוזי לומר עמו וידוי, ונתעכב עמו כרבע שעה. למן הרגע בו שמע עוזי את הדי שירת חברו, שוב היה קשה לו להתרכז . . .

משום מה נראו לו עתה פסוקי התפילה וביטויי החרטה ובקשת הכפרה כחסרי משמעות; מן הסתם נועדו אלה בשביל בריות אחרות בנסיבות אחרות... ואילו הוא עצמו מרחף עתה בעולמות נאצלים, ערטילאיים, וכל המתרחש אי שם "למטה", נשקף אליו באספקלריא של עבר רחוק, אפוף ערפל סמיך, שמתוכו מבצבצים ציוני דרך דהויים

- - ספינה עולה באש בנמל יפו... טיפוס אל ארמון הורדוס בטבריה... מרתפי טחב במחתרת... בריחה באופניים לעבר גשר בולאק... ו פרצופים מטושטשים של שומרי חוק ונוהל, המפריעים לו ללא הרף להתגונן...

שלל צבעים כצבעי הקשת . אדום ושחור ואפור, המתערבים יחד, כשלוחיו אש מתפתלות זו בזו, עד היווצר שובל ארוך בגוון זהוב בהיר, המשוך אל על לרקיע תכלת קום ולוכד... ושוב נערך מסע אל הנצח. מתא המוות. במדי הארגמן, על פני המסדרון לחדר התלייה... ושוב בולשות עשרות עיניים מבעד לחורי מנעולים "הוא מובל לגרדום !", עוברת הקריאה בדרך אלחוטית, "שניים בבוקר אחד...".

משכובלים את ידי עוזי, מעיר אף הוא, כיונתן לפניו, כי אין צורך בכך. אין בדעתו להתנגד לתלייתו ... ברם הוא נכנע לתקנות...
"מה בקשתך האחרונה?"
"להיפרד מאבי"...
"זאת לא אוכל למלא..." "הרשו נא לי לפחות לכתוב שני מכתבים... שורה אחת אכתוב לאבי - שלא יצטער על מותי ושאני מחבקו באהבה..."
הרב חבקוק עומד מן הצד ומוחה דמעותיו בממחטתו. סולימאן פחה מסתכל לעברו ואומר: "כבוד הרב ימלא צוואתך ויודיע על כך לאביך..." הרב מנענע בראשו מאין יכולת להוציא הגה מפיו. ושוב בוקעת שירה של "התקווה" מחדר- התלייה בצלילים המזעזעים, אך בהם כבר נשמע הד שלא מן העולם הזה, קולו של אדם שכבר הפליג למרחקים...

ושוב חורק המנוף מתחתיו וגופתו של עוזי מיטלטלת בפירכוסה בחלל האפל. שלוש דקות ושתי שניות עוד מוסיף לבו לפעום...

בשעה עשר הוצאו הגופות, עטפון בטליתות והניחון בשני ארונות-עץ ומכונית משטרה העבירה אותן לבית העלמין היהודי בקהיר. שם המתינו להם אנשי "חברא קדישא". לא נישאו הספדים וה"קדיש" נאמר בחטיפה.

הרוגי מלכות הם ועל כן טמנום בחלקת אדמה נפרדת. קברותיהם נכרו מבעוד מועד, בטרם הנץ השחר, באפילה. כל ציון לא הוצב להם אפילו שמותיהם לא נחרתו על לוחות העץ הקטנים למראשותם...

חיילים אלמונים נקברו כאלמונים, ללא כל טקס צבאי...

שמש אביב של לבלובי ניסן, הוא ירח הדרור, מלטפת את רגבי עפרם...

(מתוך ספרו של י. נדבה: "גרדומים בקהיר")

(הערה: המאמר נכתב בשנת 1976, לאחר הסכם השלום עם מצרים הועלו עצמות אליהו חכים ואליהו בית צורי לארץ ישראל.)