ניספח א': מפות הר הבית והר הזיתים (מחוברות)חזרה למאמר