ניספח ב': מפת וורן להר הבית (לוחות VI IV)חזרה למאמר