ניספח ג': החומה המזרחית של רחבת הר הבית והסימנים אשר בה,
תרשים מאת יוסף רופא
חזרה למאמר