אתר דעת חברי המערכת צור קשר
אגדות חז"ל
אמנות
ביקורת סיפורים
ביקורת ספרים
ביקורת שירים
דבר המערכת
הוראת ספרות
הם עוד כאן
התקבל במערכת
חסידות
ימי עיון והשתלמויות
לא נס ליחם
מחקרים
מילה במילה
מכתבים למערכת
מלב אל לב
מסות
מעלין בקודש
סופרים
סיפורים
פיוט
צילום
שיח בן דורי
שירה
תולדות ישראל
תרגומים
לדף ראשי לתוכן הגיליון

בין שמשות אחרות
מאת מיכל ק. מרקוס-עלמה

המערכת

גיליון מס' 2 - תשס"ז * 2006

בין שמשות אחרות
בין שמשות אחרות – מאת מיכל ק. מרקוס-עלמה. תל אביב תשס"ו
בספר "בין שמשות אחרות" שירים רבים העוסקים במות האהבה. השירים מקושרים ומתחברים גם לתקופה בה אנו חיים, והם משקפים מהויות, תכנים ומיתוסים הקיימים בקבלה היהודית.

באמצעות שירתה, נוגעת המשוררת בתקופה בה אנו חיים והיא מביעה תהיות כאובות בנוגע אליה. השירים מבטאים כאב, כמיהה לשינוי, והם מחפשים משמעויות שאבדו. תקופתנו נעה בין אור לחושך, והיא מצויה באזור הדמדומים.

בשירתה של עלמה רמז למדרש חז"ל על היווצרות האישה, וגעגועים לאחדות הראשונה שהייתה ביניהם:
"נעלם וחי עת רוחךְ בי תִשכון
פעם הייתָ אתה, פעם הייתָ אני".
("כהווה אל הר, מְטוּטֶלֶת לבור").

השיר מזכיר את מדרש חז"ל על הדרך בה נבראה האשה. בפרק א' נבראו האיש והאשה יחדיו בצלם אלוהים:
"ויברא אלהים את האדם בצלמו, בצלם אלהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם" (בראשית א).
ובפרק ב' נבראה האשה מצלעו:
"ויפל ה' אלהים תרדמה על האדם ויישן, וייקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה. וייבן ה' אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם" (בראשית ב).
המונח "צלע" פירושו במקרא "צד". וחז"ל מפרשים שהאיש והאשה נבראו תחילה מחוברים, וכדי שיוכלו לממש את אהבתם הופרדו זה מזו, רק על מנת שיוכלו לשוב ולהתאחד, הפעם פנים בפנים:
פעם הייתָ אתה, פעם הייתָ אני".

השיר "כל איש"