אתר דעת חברי המערכת צור קשר
אגדות חז"ל
אמנות
ביקורת סיפורים
ביקורת ספרים
ביקורת שירים
דבר המערכת
הוראת ספרות
הם עוד כאן
התקבל במערכת
חסידות
ימי עיון והשתלמויות
לא נס ליחם
מחקרים
מילה במילה
מכתבים למערכת
מלב אל לב
מסות
מעלין בקודש
סופרים
סיפורים
פיוט
צילום
שיח בן דורי
שירה
תולדות ישראל
תרגומים
לדף ראשי לתוכן הגיליון

יורד מן הפסים

אודי וולף

גיליון מס' 5 - תשס"ז * 2007

מראה ראשון
שמש ירח וכוכבים
לילה
אין איש בבית
הנה אני קמה.
יוסף בכתונת פסים
אתיצב
אשתחווה לאלומתו

כתונת ודם
כגדי עזים לבור נזרק
יוסף
אזעק והנה חלום.

מראה שני
הבקר אור.
יוסף מחליף שמלתו
(עוד מעט יצא פוטיפר לעשות מלאכתו)
ואין איש אתי ואתו.
יעמוד לפני פרעה
והלחם אשר הוא אוכל
יְעזֵב מידו
גפן פוריה ושריגים
בירכתי ביתו

בקר של מציאות משתנה
שנים חולפות ובגדו בידה
פסים דוהים
פסים דוהרים
קרונות בבגד פסים
עבדים עבריים
אלומות תסובנה
תשתחוונה לדוקטור יוזף

שמש ירח וכוכבים
אשת פוטיפר יורדת
מן הפסים


חלום חדש
היום לא יושלך לבית אסורים
והעוף לא יאכל מעליו
את עשן החלום
היום לא יעלה מתנור
מול אחד עשר כוכבים
היום יוזף לא יופיע
בבית האסורים
היום תחזה אשת שר טבחים
בעבד עברי וכתנת
עולים מטרף קרון ופסים
מבור שעיר ועיזים