אתר דעת חברי המערכת צור קשר
אגדות חז"ל
אמנות
ביקורת סיפורים
ביקורת ספרים
ביקורת שירים
דבר המערכת
הוראת ספרות
הם עוד כאן
התקבל במערכת
חסידות
ימי עיון והשתלמויות
לא נס ליחם
מחקרים
מילה במילה
מכתבים למערכת
מלב אל לב
מסות
מעלין בקודש
סופרים
סיפורים
פיוט
צילום
שיח בן דורי
שירה
תולדות ישראל
תרגומים
לדף ראשי לתוכן הגיליון

שלום עליכם

רבקה שחור

גיליון מס' 8 - תשס"ז * 2007

שׁלוֹם עליכֶם
מלְאכִים
שֶל שָלוֹם,
הַמְלוִים לוֹ לְאיל
בְּלֵיל שׁבּת
שָלוֹם.

שׁלוֹם, רוֹאֶה
מלְאךְ שֶכּוּלוֹ טוֹב,
רוֹאֶה מפּה צְחוֹרָה,
יְעלָה בְחן מְעוּטרָה,
אֶל מוּל נרָהּ.

שלום, בְּקרבּהּ
נְהרָה,
מלאךְ קטן
מוֹרֶה תוֹרָה
לעובּרָהּ.

שׁלוֹם, אוֹמֶר
אז מלאַךְ
וְקוֹלוֹ כּה רַך,ְ
אוֹמֶר: יְהִי כַך,
שׁבּת שׁלוֹם וּמְבוֹרךְ.

שׁלוֹם, מִבְני בְּניהֶם
שֶל מְבורכִים,
שׁלוֹם, כְּמרדכי
דוֹרשׁ טוֹב לְאחִים,
מְלום כְּמלְאכִים,
מְלוֵה איל וְיעל לְמִשְמרֶת,
לְעוֹלם שֶכּוּלוֹ תִּפְארֶת
וְהוֹד וְשבּת.

מְאיִן מצָא
מלאךְ החבּלָה פִּרְצָה
בִּשְלוֹמךְ שבּת?
מְאיִן הבִיא
לְיוֹם מְנוּחָה
יגוֹן, אנחָה?
וְּלשבּת הבּאָה
וְלשׁבּתוֹת הבּאוֹת
אַל יְהִי כּך!

[לְשׁבּת
שׁאחר – כּךְ
הַמלְאךְ
שֻׁלְחן ערךְ,
שׁוּב נערךְ,
כּוּלוֹ טוֹב,
קוֹלוֹ רַךְ,
בּרַךְ, יְהִי כּךְ,
רַק כּךְ,
שׁבּת - שׁלוֹם וּמְבוֹרךְ!]


בס"ד, תמוז תשס"ב.
בליל ש"ק נרצחו בשכונת צור שלם שבכרמי צור
איל ויעל סורק והחייל שלום מרדכי
יהי זכרם ברוך.