אתר דעת חברי המערכת צור קשר
אגדות חז"ל
אמנות
ביקורת סיפורים
ביקורת ספרים
ביקורת שירים
דבר המערכת
הוראת ספרות
הם עוד כאן
התקבל במערכת
חסידות
ימי עיון והשתלמויות
לא נס ליחם
מחקרים
מילה במילה
מכתבים למערכת
מלב אל לב
מסות
מעלין בקודש
סופרים
סיפורים
פיוט
צילום
שיח בן דורי
שירה
תולדות ישראל
תרגומים
לדף ראשי לתוכן הגיליון

הכר נא
עם הרצח בישיבת מרכז הרב

א.ב.

גיליון מס' 18 - אב תשס"ח * 8/08

הכר נא
אבי, הכר נא הערבון
הכר נא למי מילדיך הנרצחים
הפתילים האלה,
פתילי תכלת שדומה לים
שהגיעו עד לרקיע
מוטלים
לרגלי כיסא כבודך,
מגואלים.

בעל חותם האמת,
הכר נא חותמו של אברהם,
הכר נא החותמת,
עליה הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה.

אבי, הבט משמים וראה:
פשטו מעלי את כותנתי
איככה טינפוה,
טבלו את הכותונת בדם.
הצטנפתי בבגדי אבלות.
ראה דרכי ציון אבלות.

אבי, הרף מאף ועזוב חמה
אל נא תאמר : " הוציאוה ותישרף"!
הריני כסוחה מגערת פניך.
אבי, הכר נא ואמור: "צדקה ממני"!
הרי מוטל לפניך הערבון שנתת בידי
הרי הפתילים וחותמך!

עתה אני מצפה לערבונך:
" מטך אשר בידך",
מטה עוזך שתשלח מציון.
אז אסיר בגדי אבלותי,
אז אשיר:
תשים לאבלי ציון פאר
תחת אפר,
תחת טבחה
תשים שמחה.


ב' תמוז תשס"ח