אתר דעת חברי המערכת צור קשר
ביקורת ספרים
דבר המערכת
דף מספר ישן
דרכי חינוך
הוראת תורה שבעל פה
הלוח העברי
חינוך בעידן טכנולוגי
חסידות
ימי עיון והשתלמויות
מחקרים
מחשבת ישראל
מכתבים למערכת
מלב אל לב
מן המקורות
משפט עברי
ספרות
ספרים חדשים
עבודות תלמידים
ענייני לשון
פיוט
פסיכולוגיה
פרשיות במקרא
שירים
תולדות ישראל
תורה שבעל פה
תמונות וצילומים
תנ"ך - לימודו והוראתו
תפוצות ישראל
תפילה
לדף ראשי לתוכן הגיליון

דבר המערכת לגיליון 9

המערכת

גיליון מס' 9 - תמוז תשע"ד - 7/14

בגיליון זה אנו מציגים מאמרים בתחומי דעת מגוונים.

ארבעה מאמרים עוסקים בקשר בין המקרא לתחומי דעת אחרים:
מאמרו של ד"ר משה בלס, מבט אחֵר על תהליך עשייתו של האדם הראשון, מנתח את פרשת הבריאה מנקודת מבט מקורית.
מאמרו של דניאל להמן, דימויי סיפור יוסף בבית פוטיפר במחזה "הלילה השנים-עשר", מפגיש אותנו עם שקספיר ודרכי הבנתו את סיפור יוסף.
אליעזר היון, במאמר בין דמי חסות לחובת חסות, מנתח מחדש את פרשת נבל ואביגיל.
יהושע רוזנברג עוסק באוריינות על בסיס המקרא ומטרות הוראתו.

מאיר גרוס מתווה דרך להשתלמויות מורים, דרכם ותועלתם.

ערן גולדנברג מנתח את תפקידה של הספרייה הבית ספרית
והספרן העובד בה במאה ה-21. לא כל מה שהיה הוא מה שיהיה...

במדור דרכי חינוך הבאנו את מאמרו של אליהו כי-טוב, סופר ומחנך, שנפטר לפני שנות דור. כי טוב, בשמו המקורי: אברהם מוקטובסקי, היה מחלוצי החינוך בשנות החמישים של המאה שעברה, והוא וחבריו פרצו את החינוך הישן, ופתחו בית ספר שלימד בעברית, וכלל לימודים כלליים בתכנית הלימודים. מעניין לראות את השקפתו החינוכית בעקבות מלחמת יום הכיפורים.

נשמח לפרסם מאמרים נוספים, בתחומי הדעת המגוונים של עבודת המורה.

המערכת