אתר דעת חברי המערכת צור קשר
ביקורת ספרים
דבר המערכת
דף מספר ישן
דרכי חינוך
הוראת תורה שבעל פה
הלוח העברי
חינוך בעידן טכנולוגי
חסידות
ימי עיון והשתלמויות
מחקרים
מחשבת ישראל
מכתבים למערכת
מלב אל לב
מן המקורות
משפט עברי
ספרות
ספרים חדשים
עבודות תלמידים
ענייני לשון
פיוט
פסיכולוגיה
פרשיות במקרא
שירים
תולדות ישראל
תורה שבעל פה
תמונות וצילומים
תנ"ך - לימודו והוראתו
תפוצות ישראל
תפילה
לדף ראשי לתוכן הגיליון

דבר המערכת לגיליון 11

המערכת

גיליון מס' 11 - סיון תשע"ה - 6/15

דבר המערכת לגיליון 11

בגיליון זה אנו מציגים מאמרים בתחומי דעת שונים.

במקרא אנו עוסקים במאמרים אלה:
יצחק הראל מנתח את המושג המקום אשר יבחר, בהופעותיו בספר שופטים.
אסף מאלי מגיש ביבליוגרפיה נבחרת לספר תהילים
אליעזר היון עוסק בסיפורי יפתח.

משה ציפור מנתח את הקריאה של ההושענות: "אני והו הושיע נא".

אביחי קלרמן עוסק בהשפעות על הוראת מחשבת ישראל

קרן סלומונוביץ אסנין ממשיכה את סקירותיה על התפתחות בספריית אוניברסיטת חיפה.

ועוד מאמרים, ככל שקבלנו והעלינו לגיליון.

קריאה נעימה

המערכת
המערכת