אתר דעת חברי המערכת צור קשר
ביקורת ספרים
דבר המערכת
דף מספר ישן
דרכי חינוך
הוראת תורה שבעל פה
הלוח העברי
חינוך בעידן טכנולוגי
חסידות
ימי עיון והשתלמויות
מחקרים
מחשבת ישראל
מכתבים למערכת
מלב אל לב
מן המקורות
משפט עברי
ספרות
ספרים חדשים
עבודות תלמידים
ענייני לשון
פיוט
פסיכולוגיה
פרשיות במקרא
שירים
תולדות ישראל
תורה שבעל פה
תמונות וצילומים
תנ"ך - לימודו והוראתו
תפוצות ישראל
תפילה
לדף ראשי לתוכן הגיליון

דקארט על דעותיהם של המלומדים; הוכחה למציאותו של האל
מתוך: רנה דקארט, מאמר על המתודה

רנה דקארט

גיליון מס' 18 - תשפ"ב - 2021/22

דף מספר ישן

הוכחה למציאותו של האל
רנה דקארט, מאמר על המתודה, עמוד 65.
מצרפתית יהושע קנז, ספרי עליית הגג, 2010.

ראיתי שאם מניחים משולש, צריך שסכום שלוש זוויותיו יהיה כסכום שתי זוויות ישרות. אבל לא היה בכל זה כדי לשכנע אותי כי יש בעולם אפיל משולש אחד.

ולעומת זאת, כאשר שבתי לבחון את האידאה שיש לי בעניין יש מושלם, מצאתי כי הקיום כלול בו באותו אופן שהאידאה של משולש כוללת את שוויון סכום של שלוש זוויות ושתי זוויות ישרות, או שהאידאה של מעגל כוללת את היות כל חלקיו מרוחקים מרחק שווה ממרכזו – ואפילו ביתר ודאות; וכי כתוצאה מכך, ודאי הוא לכל הפחות באותה מידה, שהאל, שהוא אותו יש מושלם, ישנו, או קיים, יותר מכפי שתוכל הוכחה גיאומטרית כלשהיא להיות וודאית.



על דעת הרוב ועל דעותיהם של המלומדים
רנה דקארט, מאמר על המתודה, עמוד 44-45.
מצרפתית יהושע קנז, ספרי עליית הגג, .2010

...בימי בית הספר למדתי, כי אין לך דבר משונה ומופרך שלא אמרו אחד מן הפילוסופים. ומאז, במסעותיי, כאשר נוכחתי כי כל אלה שרגשותיהם מנוגדים לרגשותינו אינם בשל כך ברברים או פראים, אלא שכמה מהם משתמשים בבינתם לא פחות מאתנו, ואף יותר; וכאשר הערכתי איך אותו אדם בעל אותו שכל שגדל מילדותו בין צרפתים או בין גרמנים היה נעשה אדם שונה אילו חי תמיד בין סינים או בין קניבלים, ואיך אפילו בסגנון לבושנו, אותו דבר שמצא חן בעינינו לפני עשר שנים, ואולי עוד ישוב וימצא חן בעינינו כעבור עשר שנים, נראה לנו עתה משונה ומגוחך – וכך, ההרגל והדוגמה הם המשכנעים אותנו יותר מכל ידיעה וודאית, אלא שדעת הרוב אין לה שום ערך בהוכחת אמיתות אשר יש קושי כלשהו לגלותן...