קורסים ללמידה מרחוקבמכללה ירושלים מתנהלים קורסים אקדמיים בלמידה מרחוק.
הקורסים בלמידה מרחוק מתנהלים מביתו של הלומד, בשעותיו הפנויות, והם מקנים קרדיט אקדמי לגמולים למורים ולעובדי הוראה.
הקורסים מתנהלים לאורך השנה כולה, וניתן להרשם לקורסים בכל עת, אין פגישות ואין דרישת נוכחות בלימוד הקורסים.

אופן הלימוד:
הלימוד כולו מתבצע דרך אתר הקורס.
התלמידים מקבלים קוד כניסה לאתר הקורס, שם ימצאו את כל חומר הלימוד, ללא צורך בשום חומר נוסף.
פרקי הלימוד כוללים חומרי למידה, שאלות אמריקאיות - עליהם מקבלים ציון ממוחשב, ושאלות שיש לענות עליהן בכתב.
התשובות מועברות דרך אתר הקורס בלחיצת כפתור, והן נבדקות במהלך הקורס (בערך אחת לשבוע) וניתן עליהם משוב לתלמידים.
קצב העבודה של כל תלמיד הוא אישי לחלוטין.

במהלך הקורס ניתנת תמיכה טכנית טלפונית במשך 13 שעות ביום, ותמיכה דרך דואר אלקטרוני.

מחיר הקורסים:
מחיר מלא: 1400 ₪ לכל קורס
מחיר בהנחה למורים בפועל, עובדי מדינה, גמלאים ולומדים להרחבת הדעת: 600 ש"ח לקורס
אין דמי רישום לקורסים

הקורסים: (לחץ על שם קורס כדי לראות את תוכנו, וכן פרק לדוגמא)
דילמות ערכיות ורפואיות
חופש הרצון
אלימות
חגי ישראל
ספר יהושע
הלוח העברי
ארץ ישראל ומצוותיה
שבת
בין פרשנות לפילוסופיה בספר בראשית

טופסי הרשמה:
א. טופס רישום לקורסים
ב. הרשאה לקרן השתלמות לחברי הסתדרות המורים
(קובץ PDF)
ג. הרשאה לקרן השתלמות לחברי ארגון המורים
(קובץ PDF)

מורים בשבתון יכולים לשלוח את טופס הרישום + טופס ההרשאה לפקס: 02-6750952 (נא לודא טלפונית הגעת הפקס, באותו מספר)
למשלמים בהמחאה: יש להוציא את הטופס, למלא, ולשלוח בדואר לפי הכתובת הרשומה בטופס, בצירוף המחאה.

לפרטים נוספים אודות נוהלי הרשמה וזכאות לגמולים: פרויקט דעת, טל: 02-6750952
היחידה להשתלמות במכללה ירושלים: 02-6750957
ייעוץ, הדרכה ותמיכה בענייני הקורסים, זהבה: 052/8119204 בשעות 8:30-21:00.