שער הגמול
רבי משה בן נחמן
על פי כתבי יד
בתוספת כותרות, מראי מקומות ומפתח

ההדיר: יהודה איזנברג
מהדורת אינטרנט תשס"ב