חובת הלבבות
מאת רבנו בחיי בן יוסף אבן פקודה
בתרגומו של ר' יהודה אבן תיבון

מהדורת אינטרנט בעריכת יהודה איזנברג
תשס"ב