פילוסופיה כללית

קריטון או על הראוי לעשות / אפלטון (תרגום: צבי דיזנדרוק)
ספרון המוסר לאפיקטיטוס / העתיק מיוונית ד' גולדשמיט