מדינת ישראל
משרד החינוך התרבות והספורט
המזכירות הפדגוגית
אגף המפמ"רים
הפיקוח על הוראת ספרות במינהל החינוך הדתי

ירושלים, כ"ח אייר תשס"ג, 30 מאי 2003

אל: המנהלים, רכזי ספרות, מורים לספרות וספרניות בבתיה"ס העל-יסודיים בחמ"ד
מאת: מפמ"ר ספרות

שלום רב,

חוזר מפמ"ר ספרות


הנדון:

א. מפעל "סופר אורח" בבתי הספר בשנה"ל תשס"ד
ב. נספח: מידע על יצירותיו של כל אחד מהיוצרים המשתתפים במפעל "סופר אורח תשס"ד"
ג. ספח - טופס בקשה להזמנת יוצר במסגרת המפעל "סופר אורח תשס"ד"מפעל "סופר אורח" בבתי הספר בשנה"ל תשס"ד

מפעל "סופר אורח" יתקיים בחודשים אלול תשס"ג - טבת תשס"ד, ספטמבר-דצמבר 2003. במסגרת מפעל זה יוכל בית הספר להפגיש את תלמידי החטיבה העליונה עם אחד מהיוצרים הבאים: סביון ליברכט, מירה מגן, נתן יונתן, רוני סומק, פרופ' חמוטל בר יוסף, מירון איזקסון, אליעז כהן. את תלמידי חטיבת הביניים יוכל ביה"ס להפגיש עם הסופרת עמלה עינת. בתי הספר לא יצטרכו לממן את הפגישות עם היוצרים, אך ישאו בהוצאות ההסעה. בפגישות ישוחחו היוצרים על יצירותיהם ועל יצירותיהם של יוצרים אחרים הקרובים לליבם. לפגישה עם היוצר/ת תקדם הכנת התלמידים שיקראו מיצירותיו/ה וישוחחו עליהן. רצוי שגם מנהלת הספרייה תהיה מעורבת בתהליך ההכנה.

בתי הספר המעונינים להפגיש את תלמידיהם עם אחד מהיוצרים הנ"ל ימלאו את הספח המצ"ב וישלחו אותו עד ל' תמוז 30 ביוני 2003 לפיקוח על הוראת ספרות, מינהל החינוך הדתי, משרד החינוך התרבות והספורט - ירושלים. מפגש עם יוצר משמעותי יותר כשהוא נושא אופי אינטימי, ולפיכך רצוי שבמפגש לא ישתתפו למעלה משמונים תלמידים. בטופס הבקשה יוכל ביה"ס לבקש שהיוצר יקיים ביום הביקור בביה"ס יותר ממפגש אחד. בחודש אב תשס"ג, אוגוסט 2003 תישלח לבתי הספר הודעה על המועד שנקבע לפגישה עם היוצר.

בנספח המצורף מצוי מידע על כל אחד מהיוצרים המשתתפים במפעל "סופר אורח תשס"ד וכן צילום מספר שירים מאת כל אחד מהמשוררים (המורים מוזמנים, כמובן, לקרוא עם תלמידיהם שירים אחרים של המשורר/ת).

בברכה,

אסתר קולומבוס

מפמ"ר ספרות בחמ"ד


נספח: מידע על יצירותיו של כל אחד מהיוצרים
המשתתפים במפעל "סופר אורח"


ספריה של הסופרת סביון ליברכט
תפוחים מן המדבר, כתר, 1986
סוסים על כביש גהה, כתר, 1988
סינית אני מדברת אליך, כתר, 1992
צריך סוף לסיפור אהבה, כתר, 1995
איש ואישה ואיש, כתר 1998
נשים מתוך קטלוג, כתר, ‏2000
מקום טוב ללילה, כתר, 2002


ספריה של הסופרת מירה מגן
כפתורים רכוסים היטב, (קובץ סיפורים), כתר, 1995
אל תכה בקר, (הספרייה החדשה, הקיבוץ המאוחד), 1997
בשוכבי ובקומי, אישה, כתר, 2000
מלאכיה נרדמו כולם, כתר, ‏2003


ספריו של המשורר רוני סומק
גולה, מסדה, 1976
סולו, מסדה, 1980
אספלט, מסדה, 1984
7 שורות על פלא הירקון, הוצאות אופטובסקי בשיתוף קרן תל אביב לספרות ולאמנות, 1987
ברדלס, זמורה-ביתן, 1989
בלאדי מרי, זמורה-ביתן, 1994
גן עדן לאורז, זמורה-ביתן, 1996
המתופף של המהפכה, זמורה ביתן, 2001

ספרי השירה של נתן יונתן:
שבילי עפר, 1951
אשר אהבנו, 1957
שבילי עפר אשר אהבנו, 1960
שירים לאורך החוף, 1962
שירים בערוב היום, 1972
שירים לליאור, 1974
שירים עד כאן, 1979
מבחר שירים, 1982
חופים, (מבחר של כמאה שירים שהולחנו), 1983
שירים אחרים, 1984
שירים על קו הרכס, 1988
שירים באהבה, 1990
שירים על אדמה ומים, 1993
רעול פנים הזמן, 1995
חסד השירים, 1996
לקט שכחה ופאה, 1997
שירים על ספר הישר, 1998


ספריו של המשורר מירון ח. איזקסון
והנפש לא תמלא, הוצאת טרקלין, תשל"ח, 1978
עת לבקש, הקיבוץ המאוחד, 1994
משיכת הקצה, הקיבוץ המאוחד, 1994
רעשים וכלי בית, הקיבוץ המאוחד, תשנ"ח, 1998
ברחתי ודמיתי, הקיבוץ המאוחד, תשס"א, 2000
ביטול הליטוף הנשי
, סדרת "ריתמוס", הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשס"ג
חיי משפחה, (רומן) ספריית מעריב, תשנ"ה, 1995
נשותיו של נתן, (רומן) הקיבוץ המאוחד, תשנ"ט, 1998


ספרי השירה של חמוטל בר יוסף
רק הירוק, הקיבוץ המאוחד, תשמ"א
מתנות קופצות, 1984
ובצפיפות, הקיבוץ המאוחד, 1990
הלא, כרמל, 1998
לילה, בוקר, שירים ותרגומים, כרמל, 2000
מזון, כרמל, תשס"ב


ספרי השירה של אליעז כהן
מחומשים, תמוז, 1997
נגיעות ראשונות, מילוא, 2000
שירים נוספים התפרסמו בגיליונות כתב העת "משיב הרוח"


ספריה של עמלה עינת לתלמידי חטה"ב
שיטת חנהל'ה, צר'יקובר, 1978
פרוד, עקד, 1980
הלבד האחר של דני, הקיבוץ המאוחד, 1992
הבוקר בו אסרו את אבא
, הקיבוץ המאוחד, 1997
ארץ, עיר, משפחה, הקיבוץ המאוחד, 2001


ספריה של עמלה עינת לתלמידי החטיבה העליונה
תקרית של ערב, (סיפורים), ספרית פועלים, 1982
המעגל נסגר, (סיפורים), ביתן, 1992
קריאת הדולפינים, (סיפורים), הקיבוץ המאוחד, 1998ספח: טופס בקשה להזמנת יוצר/ת
במסגרת המפעל "סופר אורח תשס"ד"

לכבוד
גב' אסתר קולומבוס
מפמ"ר על הוראת הספרות בחמ"ד
מינהל החינוך הדתי
משרד החינוך התרבות והספורט
פקס 5604018-02שם בית הספר____________________________ סמל מוסד ___________

כתובת ביה"ס _____________________________ טל' ביה"ס: ____________-__

פקס ביה"ס _______________-___

שם המורה האחראי לתאום הפגישות עם היוצר/ת ____________________

טל' של המורה האחראי _____________-___ טל' נייד של המורה _______________


אנו מבקשים להפגיש את תלמידינו עם היוצר/ת ________________________

אם אינכם יכולים להיענות לבקשה זו אנו מבקשים להיפגש עם היוצר/ת _______________

או עם היוצר/ת ____________________ או עם היוצר/ת ____________________

אנו מבקשים לקיים ביום הביקור מפגש אחד / שני מפגשים (סמנו במעגל)

הכיתות שתשתתפנה במפגש / מפגשים הן _____________________

שם המורה שיכין את התלמידים למפגש _____________________________

אנו מתחייבים לשאת בהוצאות ההסעה של היוצר ולתאם איתו את סידורי ההסעה מיד כשנקבל מכם הודעה על התאריך שבו יפגוש את תלמידינו.


שם מנהל ביה"ס ______________חתימת המנהל _______________