סיכום דיני הקורבנות, סוגיהם ודרכי הקרבתן
 

השוואת קדשי קדשים לקדשים קלים

 

  מקום השחיטה זמן אכילה למי נאכל היכן אוכלים עור הבהמה
קדשי קדשים בצפון המזבח יום ולילה לזכרי הכהונה בעזרה לכהנים (פרים ושעירים הנשרפים גם עורם נשרף)
קדשים קלים בכל העזרה שני ימים ולילה.
נזיר - יום ולילה
פסח עד חצות
שלמים ותודה: חזה ושוק לכהנים, הבשר - לכל אדם.
הבכור - לכהנים
המעשר - לכל אדם
הפסח - למנוייו.
בכל העיר ירושלים לבעלים