סיכום דיני הקורבנות, סוגיהם ודרכי הקרבתן
 


אשם

  סוג האשם הקורבן
אשם ודאי אשם גזילות - נשבע לשקר - במזיד או בשוגג- על תביעה כספית והודה
איל
אשם מעילות - אם נהנה מקודשים בשוגג איל
אשם שפחה חרופה - נשא שפחה משוחררת למחצה שנתארסה לעבד עברי איל
אשם נזיר - נזיר שנטמא כבש
אשם מצורע - ביום טהרתו כבש
אשם תלוי ספק אם עבר על איסור כרת (המחייב חטאת)
איל

חזרה לתוכן