שירים ללימוד בקיאות במקצועות הקודש

לוי סודרי
www.levisudri.com


כל שיר מושמע שלוש פעמים, כאשר בפעם השניה חסרות מלים בשיר, ועל השומע להשלים אותם מתוך הזכרון

שירים לדוגמא (לחץ לשמיעה):
כלי המשכן
- מתוך התקליטור "בקיאות במשכן וכליו: שירים לשליטה בנושא המשכן וכליו"
העברת המסורת
- מתוך התקליטור "בקיאות בתושבע"פ: שירים והסברים לשליטה בנושא: תנאים, אמוראים, משנה ותלמודת"
שיר השופטים
- מתוך תקליטור "בקיאות בתנ"ך: שירים לשליטה בספרי התנ"ך ודמויותיו"

קריאת משניות

מסכת אבות - פרק א, משניות א-ה

מסכת ברכות - פרק א

מסכת שבת - פרק ד משניות א-ב

מסכת ידיים - פרק א

מסכת סוטה - פרק ד

מסכת תמיד - פרק ו

קריאת מדרשים

מדרש תנחומא לפרשת חיי שרה פרק כד פיסקה א


השירים לקוחים מתוך סדרת תקליטורים ללימוד בקיאות של לוי סודר
טלפון להזמנת התקליטורים
טל: 02-9993298 050-6754604