נפתח הרישום לקורסי הקיץ לצבירת גמולי השתלמות
נמשך הרישום לקורסי דעת בלמידה מרחוק לשנת תשע"ב.