דפי עבודה
שמואל א, פרק טז:בחירת דוד המלך- מבחן / רוזנברג שמואל
שמואל א, פרק ו'''': סיכום למורה / לב חגי
דף הכנה לשמואל א'' – פרק ט'' / דניאל חנוך
חוברת עבודה לספר שמואל א / כהן ניסים
ספר שמואל א- חוברת עבודה לקיץ / כהן ניסים
שמאול א: מבחן על פרקים יט-כב / גלר יהושע
שמואל א - פרק א: מבחן / זמיר מלאכי
שמואל א - פרקים ב-ז: מבחן / זמיר מלאכי
שמואל א - פרקים ח-יג: מבחן / זמיר מלאכי
שמואל א - פרקים יד-כג: מבחן / זמיר מלאכי
שמואל א כ"א-סוף -שמואל ב פרק א: מבחן / דניאל חנוך
שמואל א פרק ט: דף עבודה / קורצוייל ברוך
שמואל א פרק טו - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרק טז / קורצוייל ברוך
שמואל א פרק טז - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרק יא - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרק יב - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרק יג - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרק יד - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרק יז – חלק א / קורצוייל ברוך
שמואל א פרק יז - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרק יח - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרק יט - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרק כ - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרק כ"ה: דף עבודה / קורצוייל ברוך
שמואל א פרק כ"ח: דף עבודה / קורצוייל ברוך
שמואל א פרק כג: דף עבודה / מרציאנו רונן
שמואל א פרק כט - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרק לא - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרקים י"ח-כ: שאלות בקיאות / קורצוייל ברוך
שמואל א, - מבחן מסכם / באואר חנן
שמואל א, פרק ח / נחשוני מאיר
שמואל א, ב: דף עבודה / באואר חנן
שמואל א, ב-ג: מבדק / באואר חנן
שמואל א, ג: דף עבודה / באואר חנן
שמואל א, ד: דף עבודה / באואר חנן
שמואל א, ד-ה: מבדק / באואר חנן
שמואל א, ועדת החקירה הכיתתית לחקר אירועי המלחמה בעמלקים / ששון תמי
שמואל א, ח: דף עבודה / באואר חנן
שמואל א, ט טו-כו: דף עבודה / באואר חנן
שמואל א, ט: המלכת שאול - דף עבודה / באואר חנן
שמואל א, טז: שאלות / באואר חנן
שמואל א, ט-יא: מבדק / באואר חנן
שמואל א, י: המלכת שאול - דף עבודה / באואר חנן
שמואל א, יא: דף עבודה / באואר חנן
שמואל א, יג: דף עבודה / באואר חנן
שמואל א, יד: דף עבודה / באואר חנן
שמואל א, יז: דף עבודה / באואר חנן
שמואל א, יח: דף עבודה / באואר חנן
שמואל א, יט: דף עבודה / באואר חנן
שמואל א, כ: דף עבודה / באואר חנן
שמואל א, כא: דף עבודה / באואר חנן
שמואל א, כב: דף עבודה / באואר חנן
שמואל א, כג: דף עבודה / באואר חנן
שמואל א, כה: דף עבודה / באואר חנן
שמואל א, כו: דף עבודה / באואר חנן
שמואל א, כז: דף עבודה / באואר חנן
שמואל א, פרק ז - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק ח - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק ט - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק י - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק יא - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק יב - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק א, שאלות חזרה / לב חגי
שמואל א, פרק א: דף מקור / עדני אהוד
שמואל א, פרק א: דף עבודה / מרציאנו רונן
שמואל א, פרק א: הקדמה ומבוא / עדני אהוד
שמואל א, פרק א: סיכום למורה / לב חגי
שמואל א, פרק א: שאלות בקיאות / לב חגי
שמואל א, פרק א-ב - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק א-ב: מבחן / רוזנברג שמואל
שמואל א, פרק א-ג - דף סיכום וחזרה / גודינגר חיים
שמואל א, פרק א-ג: חזרה / עדני אהוד
שמואל א, פרק א-ג: מבחן / עדני אהוד
שמואל א, פרק א-ג: מבחן / רוזנברג שמואל
שמואל א, פרק א-ג: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק א-ד: בקיאות / לב חגי
שמואל א, פרק א-ז: חזרה / לב חגי
שמואל א, פרק א-ז: מבחן / לב חגי
שמואל א, פרק א-ז: מבחן / רוזנברג שמואל
שמואל א, פרק א-יא: מבחן / עדני אהוד
שמואל א, פרק ב: מבחן / מרציאנו רונן
שמואל א, פרק ב: סיכום למורה / לב חגי
שמואל א, פרק ג - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק ג: דף עבודה / נחשוני מאיר
שמואל א, פרק ג: סיכום למורה / לב חגי
שמואל א, פרק ג-ד: מבחן / רוזנברג שמואל
שמואל א, פרק ד - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק ד: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק ד: דף עבודה / מרציאנו רונן
שמואל א, פרק ד: חזרה / לב חגי
שמואל א, פרק ד: סיכום למורה / לב חגי
שמואל א, פרק ד-ו: מבחן / רוזנברג שמואל
שמואל א, פרק ה, ו: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק ה'': דף עבודה / נחשוני מאיר
שמואל א, פרק ה: סיכום למורה / לב חגי
שמואל א, פרק ה-ו - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק ה-ו: בקיאות / לב חגי
שמואל א, פרק ה-ו: מבחן / רוזנברג שמואל
שמואל א, פרק ה-ו: שאלות חזרה / לב חגי
שמואל א, פרק ו'': דף עבודה / נחשוני מאיר
שמואל א, פרק ז / לב חגי
שמואל א, פרק ז: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק ז: דף עבודה / נחשוני מאיר
שמואל א, פרק ז: סיכום למורה / לב חגי
שמואל א, פרק ז: שאלות חזרה / לב חגי
שמואל א, פרק ז-ח: מבחן / רוזנברג שמואל
שמואל א, פרק ז-ח: שאלות בקיאות / לב חגי
שמואל א, פרק ז-יב: מבחן / בצלאל רחלי
שמואל א, פרק ח - מבחן / מרציאנו רונן
שמואל א, פרק ח: חזרה / לב חגי
שמואל א, פרק ח: סיכום למורה / לב חגי
שמואל א, פרק ח: סיכום, לקראת כתיבת חיבור / בנימין אברהם
שמואל א, פרק ח-ט: שאלות מי אמר למי לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק ט / נחשוני מאיר
שמואל א, פרק ט: דף עבודה / מרציאנו רונן
שמואל א, פרק ט: דף עבודה / מרציאנו רונן
שמואל א, פרק ט: סיכום למורה / לב חגי
שמואל א, פרק ט: שאלות חזרה / לב חגי
שמואל א, פרק טו - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק טו: מבחן / רוזנברג שמואל
שמואל א, פרק טו: מלחמת שאול בעמלק / אברמוב פורית
שמואל א, פרק טו: סיכום הפרק למורה / לב חגי
שמואל א, פרק טו: שאלות חזרה / לב חגי
שמואל א, פרק טז - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק טז: סיכום הפרק למורה / לב חגי
שמואל א, פרק טז-יז: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק ט-טו - מבחן סיכום (נוסח א) / ששון תמי
שמואל א, פרק ט-טו - מבחן סיכום (נוסח קל) / ששון תמי
שמואל א, פרק ט-י: מבחן / רוזנברג שמואל
שמואל א, פרק ט-יא, יג-יד: שאלות בקיאות / לב חגי
שמואל א, פרק י: בוחן בקיאות שבועי / בנימין אברהם
שמואל א, פרק י'': דף עבודה / נחשוני מאיר
שמואל א, פרק י: משימה- ענונותו של שאול / בנימין אברהם
שמואל א, פרק י'''': סיכום הפרק למורה / לב חגי
שמואל א, פרק י: שאלות חזרה / לב חגי
שמואל א, פרק יא / נחשוני מאיר
שמואל א, פרק יא: דף עבודה / נחשוני מאיר
שמואל א, פרק יא: מלחמת יבש גלעד-סיכום הפרק למורה / לב חגי
שמואל א, פרק יג: טבלה בנושא: מה קרה ומשום מה קרה / ששון תמי
שמואל א, פרק יג: מלחמת מכמש / אברמוב פורית
שמואל א, פרק יג: סיכום הפרק למורה / לב חגי
שמואל א, פרק יג: עבודה / מרציאנו רונן
שמואל א, פרק יג-יד - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק יג-יד - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק יג-יד: שאלות חזרה / לב חגי
שמואל א, פרק יד: מלחמת מכמש / אברמוב פורית
שמואל א, פרק יד: סיכום הפרק למורה / לב חגי
שמואל א, פרק יד-טו: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק יז - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק יז: הצעת גלית לישראל- סיכום הפרק למורה / לב חגי
שמואל א, פרק יז: חידון / מרציאנו רונן
שמואל א, פרק יז: מלחמת דוד בגולית: מבחן / רוזנברג שמואל
שמואל א, פרק יח - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק יח: סיכום הפרק למורה / לב חגי
שמואל א, פרק יח-יט: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק יט - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק יט: מלחמת שאול בדוד - מבחן / רוזנברג שמואל
שמואל א, פרק יט: סיכום הפרק למורה / לב חגי
שמואל א, פרק י-יד: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק כ - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק כ: סיכום הפרק למורה / לב חגי
שמואל א, פרק כא: סיכום הפרק למורה / לב חגי
שמואל א, פרק כא-כב - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק כא-כד, כו / עדני אהוד
שמואל א, פרק כב: סיכום הפרק למורה / לב חגי
שמואל א, פרק כב-כד: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק כג: חידון / מרציאנו רונן
שמואל א, פרק כג: סיכום הפרק למורה / לב חגי
שמואל א, פרק כג-כד - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק כד: סיכום הפרק למורה / לב חגי
שמואל א, פרק כד: שאלות / עדן ברוך
שמואל א, פרק כה - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק כה: נבל הכרמלי- סיכום הפרק למורה / לב חגי
שמואל א, פרק כה-כו: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק כו - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק כו: סיכום הפרק למורה / לב חגי
שמואל א, פרק כז - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק כז: דף עבודה / מרציאנו רונן
שמואל א, פרק כז-כח: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק כז-כט: סיכום הפרק למורה / לב חגי
שמואל א, פרק כח - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק כט - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק כט-לא: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק כ-כא: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק ל - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק לא - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק לא: סיכום הפרק למורה / לב חגי
שמואל א, פרקים א-ג: דף עבודה / דהאן ירדן
שמואל א, פרקים א-ד: דף חזרה / לקס משה
שמואל א, פרקים א-ד: מבחן / לקס משה
שמואל א, פרקים ג-ו - מבחן / הדס
שמואל א, פרקים ד-ז - מבחן / הדס
שמואל א, פרקים ח-י: בוחן בקיאות שבועי / בנימין אברהם
שמואל א, פרקים טז-יז: בוחן בקיאות שבועי / בנימין אברהם
שמואל א, פרקים ט-י - מבחן / הדס
שמואל א, פרקים יג-יד: בוחן בקיאות שבועי / בנימין אברהם
שמואל א, פרקים יז-יח: באורי מילים / בנימין אברהם
שמואל א, פרקים יט-כ, כד: בוחן בקיאות שבועי / בנימין אברהם
שמואל א, פרקים כ - כד: בוחן בקיאות שבועי / בנימין אברהם
שמואל א, פרקים כג-כה, יד: בוחן בקיאות שבועי / בנימין אברהם
שמואל א, פרקים כז-לא: דף חזרה / דניאל חנוך
שמואל א, פרקים ל-לא: בוחן בקיאות שבועי / בנימין אברהם
שמואל א: חטא בני עלי / לב רחלי
שמואל א: מבחן פרקים א-ג / הורביץ רחלי
שמואל א: מבחן פרקים ד-ז / הורביץ רחלי
שמואל א: פרק כ"ו- דוד מסרב לשלוח יד במשיח ה'' / הורביץ רחלי
שמואל, פרקים א-ה: מבחן / גורביץ ראובן
שמואל, פרקים ח-יד: מבחן / גורביץ ראובן