דפי עבודה
שמואל ב'' פרקים ב- י:מבחן / דניאל חנוך
חוברת עבודה לספר שמואל ב / כהן ניסים
נביא, שמואל ב'''' פרק ג, דף חזרה / מרציאנו רונן
נביא, שמואל ב'' פרקים א-ב, מבחן / מרציאנו רונן
נביא, שמואל לפי תכנית הלימודים לכתה י / דומוביץ עמירם
ספר שמואל ב - חוברת עבודה לקיץ / כהן ניסים
שמואל א כ"א-סוף -שמואל ב פרק א: מבחן / דניאל חנוך
שמואל ב (הפרקים לבגרות) / יואלי שגית
שמואל ב פרק א: שאלות מקיפות / קפקא צבי
שמואל ב פרק ב - דף עבודה / קפקא צבי
שמואל ב פרק ג - דף עבודה / קפקא צבי
שמואל ב פרק י"ז: דף עבודה / קורצוייל ברוך
שמואל ב פרק י"ח: דף עבודה / קורצוייל ברוך
שמואל ב פרק י"ט: דף עבודה / קורצוייל ברוך
שמואל ב'' פרק כ"ד מפקד דוד / משה ארז
שמואל ב, מאגר שאלות חזרה: יחידת בקיאות / גולדמן שמעון
שמואל ב, פרק א: סיכם הפרק למורה / לב חגי
שמואל ב, פרק א-ב - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק א-ב: מבחן / רוזנברג שמואל
שמואל ב, פרק א-ג: עבודת בקיאות וחזרה / לב חגי
שמואל ב, פרק א-ה: שאלות בקיאות / לב חגי
שמואל ב, פרק ב: דף עבודה / דניאל חנוך
שמואל ב, פרק ב: שאלות חזרה / לב חגי
שמואל ב, פרק ב-ג: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק ג: שאלות חזרה / לב חגי
שמואל ב, פרק ג-ד - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק ד-ה: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק ה - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק ה: פרשנות לכיבוש ירושלים מהיבוסים על ידי דוד - בוחן / אפרתי יהודית
שמואל ב, פרק ו - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק ו: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק ו'': שאלות חזרה / לב חגי
שמואל ב, פרק ז: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק ז-ח - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק ח, יא: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק ח: דף עבודה / בן חמו משה
שמואל ב, פרק ח: חידון / מרציאנו רונן
שמואל ב, פרק ח-י: מבחן / פויכטוונגר אשר
שמואל ב, פרק ח-י: מבחן / פויכטוונגר אשר
שמואל ב, פרק ח-י: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק ט: דף עבודה / בן חמו משה
שמואל ב, פרק טו: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק טו: דף עבודה / מרציאנו רונן
שמואל ב, פרק טו-יט - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק טו-יט - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק טז-יז: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק ט-י - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק י: המלחמה בעמון ובבני בריתם / אריאלי יאיר
שמואל ב, פרק יא - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק יב - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק יב-יג: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק יב-יט: עבודה / אפרתי יהודית
שמואל ב, פרק יג - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק יד - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק יד: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק יח, יט: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק יט - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק יט: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק כ - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק כ: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק כא - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק כא: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק כב: חידון / מרציאנו רונן
שמואל ב, פרק כב-כג: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק כג - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק כד - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק כד: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרקים א-ד: מבחן / לקס משה
שמואל ב: פרקים א-ו דף חזרה / דניאל חנוך
שמואל ב: פרקים יא-יב דף חזרה / דניאל חנוך