דפי עבודה
עשרה נסיונות שיר לחזרה / סודרי לוי
עשרה נסיונות שיר לחזרה / סודרי לוי
עשרה נסיונות שיר לחזרה / סודרי לוי
תהילים כז: דף עבודה / ברנע אילה
תהילים פרק א - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
תהילים פרק טו - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
תהילים פרק יט - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
תהילים פרק כג - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
תהילים פרק קיד - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
תהילים פרק קכו - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
תהילים פרק קמה - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
תהילים שאלות לבגרות - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
תהלים, פרק א / סעד ליאל
תהלים, פרק א - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק א,ב,ג,יג,טו,יט - מבחן / עזר אבנר
תהלים, פרק א,ב,ג,יג,טו,יט - מבחן, ביאורי פסוקים / עזר אבנר
תהלים, פרק א: הצדיק ושכרו, הרשע ועונשו - מערך שיעור כולל דף עבודה / עזר אבנר
תהלים, פרק ב - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק ח / סעד ליאל
תהלים, פרק טו - מקורות ושאלות / רוזנברג ישי
תהלים, פרק יב - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק יט / סעד ליאל
תהלים, פרק יט - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק כג / סעד ליאל
תהלים, פרק כג - מקורות ושאלות / רוזנברג ישי
תהלים, פרק כג - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק כז / סעד ליאל
תהלים, פרק כז - מקורות ושאלות / רוזנברג ישי
תהלים, פרק לז - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק מב-מג / סעד ליאל
תהלים, פרק מב-מג - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק מז - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק נ - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק נא - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק סה - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק עב - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק עג: הצעות דידקטיות להוראת הפרק / רוזנברג יהושע
תהלים, פרק עד - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק עט - עיונים / איזנברג יהודה
תפילה ותנ"ך, הקשר בין ברכות קריאת שמע ופרק יט בתהילים / לב חגי