דפי עבודה
חוברת מלכים ויחזקאל: יחידת תנ"ך לכיתה י"ב בגרות תשע"ט / גולדמן שמעון
יחזקאל - דף עבודה - סיכום / בן יעקב אברהם
יחזקאל - דף עבודה - סיכום- נבואת מעשים סמליים ופשרם / בן יעקב אברהם
יחזקאל דף עבודה ומקורות: מיהו נביא שקר / בן יעקב אברהם
יחזקאל- סקירה היסטורית / יהודה שיראל
יחזקאל- פרק א, מערך שיעור / יהודה שיראל
יחזקאל פרק ב, בוחן / יהודה שיראל
יחזקאל- פרק ב, נבואת ההקדשה / יהודה שיראל
יחזקאל- פרק ג, בוחן / יהודה שיראל
יחזקאל- פרק ג, מערך שיעור / יהודה שיראל
יחזקאל פרק ג: דף עבודה / בן יעקב אברהם
יחזקאל פרק ד: דף עבודה / בן יעקב אברהם
יחזקאל פרק ה, דף עבודה / בן יעקב אברהם
יחזקאל פרק ז, דף עבודה / בן יעקב אברהם
יחזקאל- פרק ח, בוחן / יהודה שיראל
יחזקאל פרק ח, דף עבודה / בן יעקב אברהם
יחזקאל פרק ח, מבחן, המסע לירושלים / בן יעקב אברהם
יחזקאל- פרק ח, סיור יחזקאל במקדש, דף עבודה / יהודה שיראל
יחזקאל פרק ט, דף עבודה / בן יעקב אברהם
יחזקאל פרק טו, דף עבודה: משל עץ הגפן בעצי היער / בן יעקב אברהם
יחזקאל פרק י, דף עבודה / בן יעקב אברהם
יחזקאל פרק יא, דף עבודה / בן יעקב אברהם
יחזקאל פרק יב, דף עבודה: יחזקאל עובר גלות לממחשת החורבן / בן יעקב אברהם
יחזקאל פרק יג, דף עבודה: נאום נגד נביאי ונביאות השקר / בן יעקב אברהם
יחזקאל פרק יד, דף עבודה / בן יעקב אברהם
יחזקאל פרק לד, בוחן: נבואה על רועי ישראל / בן יעקב אברהם
יחזקאל פרק לה, דף עבודה / בן יעקב אברהם
יחזקאל פרק לז, דף עבודה: חזון העצמות היבשות / בן יעקב אברהם
יחזקאל פרקים א-ו, בוחן / בן יעקב אברהם
יחזקאל פרקים יז, יח, יט, מבחן / בן יעקב אברהם
יחזקאל, מבוא: דף עבודה / כהן ירון
יחזקאל, פרק א-יג: מבחן / פייגלין חגית
יחזקאל, פרק ח - דף עבודה / אלישבע
יחזקאל, פרק ח: דף עבודה / אלישבע
יחזקאל, פרק ח-ט: בוחן / גור בת-חן
יחזקאל, פרק ט - דף עבודה / אלישבע
יחזקאל, פרק ט: דף עבודה / אלישבע
יחזקאל, פרק יב: דף עבודה / גור בת-חן
יחזקאל, פרק יב: דף עבודה / פייגלין חגית
יחזקאל, פרק יג: יחזקאל ונביאי השקר / רוזנבלט ישי
יחזקאל, פרק כד: משל סיר החלאה ומות אשת הנביא / רוזנבלט ישי
יחזקאל, פרק לד: דפי עבודה / אלישבע
יחזקאל, פרק לד: הצאן, הרועים ובימינו / רוזנבלט ישי
יחזקאל, פרק לז: חזון העצמות היבשות / כהן ירון
יחזקאל, פרק לח / גליק יעל
יחזקאל, פרקים לח-לט: מלחמת גוג ומגוג / כהן ירון
יחזקאל: לוח כרונולוגי לספר יחזקאל / לפאיר קרן
מבנה ספר יחזקאל - נושאי הפרקים / בן יעקב אברהם
ספר יחזקאל - מבחן / בן יעקב אברהם