דפי עבודה
דף עבודה, מלכים א, פרק כ / באואר חנן
דף עבודה, מלכים א, פרק כא / באואר חנן
דף עבודה, מלכים א, פרק כב / באואר חנן
חוברת עבודה למלכים א / כהן ניסים
חוברת עבודה לספר מלכים א / כהן ניסים
מלכים א - פרק יח - מעמד הר הכרמל / בשן יעל
מלכים א - פרק כא - כרם נבות / בשן יעל
מלכים א פרק א: חולשת דוד וגבורתו / בלום אראל
מלכים א פרק ב - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א פרק ב: שלמה מבסס את מלכותו / בלום אראל
מלכים א פרק ג / בלום אראל
מלכים א פרק ג - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א פרק ד: שלמה מלך על כל הארץ / בלום אראל
מלכים א פרק ה: שלמה מביא שלום ובטחון / בלום אראל
מלכים א פרק ח - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א פרק ח: חנוכת המקדש / בלום אראל
מלכים א פרק ט: ההתגלות השניה של ה'' לשלמה / בלום אראל
מלכים א פרק טו: מלחמת השמד של אביה / בלום אראל
מלכים א פרק טז - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א פרק טז: חורבן בית בעשא / בלום אראל
מלכים א פרק י: מלכת שבא / בלום אראל
מלכים א פרק יא - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א פרק יא: סוף דבר את האלוקים ירא / בלום אראל
מלכים א פרק יב - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א פרק יב: רחבעם וחלוקת המלוכה / בלום אראל
מלכים א פרק יב: דף עבודה / קורצוייל ברוך
מלכים א פרק יג: איש האלוהים והנביא הזקן / בלום אראל
מלכים א פרק יד: מחלת אביה ופשרה / בלום אראל
מלכים א פרק יז: הופעות אליהו / בלום אראל
מלכים א פרק יח - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א פרק יח: פגישת אליהו עם אחאב / בלום אראל
מלכים א פרק יט: אליהו בנקרת הצור / בלום אראל
מלכים א פרק כ"א- כרם נבות: דף עבודה / קורצוייל ברוך
מלכים א פרק כ: המלחמה עם ארם / בלום אראל
מלכים א פרק כא: כרם נבות / בלום אראל
מלכים א פרק כב: המלחמה האחרונה / בלום אראל
מלכים א פרקים ו-ז: בניין המקדש / בלום אראל
מלכים א פרקים י"א-י"ח / משה ארז
מלכים א שאלות לבגרות - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א, בקיאות בפרקים ג-ד / וינשטיין מיכאל
מלכים א, בקיאות בפרקים ה-ו / וינשטיין מיכאל
מלכים א, בקיאות בפרקים ז-ח / וינשטיין מיכאל
מלכים א, בקיאות בפרקים טו-טז / וינשטיין מיכאל
מלכים א, בקיאות בפרקים יא-יב / וינשטיין מיכאל
מלכים א, בקיאות בפרקים יג-יד / וינשטיין מיכאל
מלכים א, בקיאות בפרקים יז-יח / וינשטיין מיכאל
מלכים א, בקיאות בפרקים יט-כ / וינשטיין מיכאל
מלכים א, בקיאות בפרקים כא-כב / וינשטיין מיכאל
מלכים א, מאגר שאלות חזרה: יחידת בקיאות / גולדמן שמעון
מלכים א, פרק ג, ד, ה: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק א: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק א: חידון / מרציאנו רונן
מלכים א, פרק א: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק א-יא - מלכות שלמה: מבחן / ששון תמי
מלכים א, פרק א-יא - מלכות שלמה: מבחן (קל) / ששון תמי
מלכים א, פרק א-יא - מלכות שלמה: שאלות הכנה למבחן / ששון תמי
מלכים א, פרק א-יא: מבחן בקיאות / סמואל גדי
מלכים א, פרק א-יב / יואלי שגית
מלכים א, פרק ב: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק ב: ביאורי מילים / מרציאנו רונן
מלכים א, פרק ג: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק ג-ד: בקיאות / לב חגי
מלכים א, פרק ג-ו, ח: מי אמר למי / לב חגי
מלכים א, פרק ד: דף עבודה / מרציאנו רונן
מלכים א, פרק ה / לב חגי
מלכים א, פרק ה: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק ה-ו בקיאות / לב חגי
מלכים א, פרק ו: דף חזרה / בנימין אברהם
מלכים א, פרק ו+תחילת ז: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק ז: דף חזרה / בנימין אברהם
מלכים א, פרק ח / לב חגי
מלכים א, פרק ח: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק ח: בית המקדש – תפילת שלמה / עדני אהוד
מלכים א, פרק ח: דף עבודה / לב חגי
מלכים א, פרק ח: חידון / מרציאנו רונן
מלכים א, פרק ח-ט: שאלות בקיאות / לב חגי
מלכים א, פרק ט: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק טו: דף עזר ללמוד עצמי / לב חגי
מלכים א, פרק טו: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק טו-טז / לב חגי
מלכים א, פרק טו-טז: טבלת מלכי ישראל (כולל תשובות) / גור בת-חן
מלכים א, פרק טו-טז: טבלת מלכי ישראל (ללא תשובות) / גור בת-חן
מלכים א, פרק טו-יז: דף חזרה / בנימין אברהם
מלכים א, פרק טז: דף עזר ללמוד עצמי / לב חגי
מלכים א, פרק טז: העמקה בנושא מלכות עמרי / לב חגי
מלכים א, פרק ט-י / לב חגי
מלכים א, פרק י: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק יא: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק יא: דף משימות / לב חגי
מלכים א, פרק יא-יב: בקיאות / לב חגי
מלכים א, פרק יב: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק יב: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק יב-יד: דף חזרה / בנימין אברהם
מלכים א, פרק יב-כח / יואלי שגית
מלכים א, פרק יג / מרציאנו רונן
מלכים א, פרק יג: מבחן / תירם שמעיה
מלכים א, פרק יד: נכון / לא נכון / אפרתי יהודית
מלכים א, פרק יד: נכון / לא נכון / אפרתי יהודית
מלכים א, פרק יד: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק יח: דף עזר לחזרה / לב חגי
מלכים א, פרק יח: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק יח: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק יח-כ: דף חזרה / בנימין אברהם
מלכים א, פרק יט: דף עזר לחזרה / לב חגי
מלכים א, פרק יט: למורה / חוזה רחל
מלכים א, פרק יט: לתלמיד / חוזה רחל
מלכים א, פרק יט: מבוא לפרקי אלישע / חוזה רחל
מלכים א, פרק יט: שאלות הכנה / חוזה רחל
מלכים א, פרק יט: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק יט: שאלות חזרה+ העמקה / לב חגי
מלכים א, פרק י-יא: דף חזרה / בנימין אברהם
מלכים א, פרק כ - שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק כא: כרם נבות- פיצוחים / חדד תמר
מלכים א, פרק כא-כב, מלכים ב, פרק א: דף חזרה / בנימין אברהם
מלכים א, פרק כב - שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק כב ומלכים ב, פרק ג: השוואה / חוזה רחל
מלכים א, פרק כב: שאלות ותשובות / סמואל גדי
מלכים א, פרק כב: שאלות ותשובות / חוזה רחל
מלכים א, פרקיא-טו, מבחן / אפרתי יהודית
מלכים א, פרקים א-ז: מבחן / בן חמו משה
מלכים א, פרקים טו-יט: מבחן / אפרתי יהודית
מלכים א, פרקים יא-יט: עבודה יצירתית / אפרתי יהודית
מלכים א, פרקים יז-יט, דף עבודה / באואר חנן

סוף מלכים א ותחילת מלכים ב: פרקי אליהו / בשן יעל
ספר מלכים א - חוברת עבודה לקיץ / כהן ניסים
ספר מלכים א: לפרק טו: תעודת זהות / דניאל חנוך
ספר מלכים א: לפרק טז: תעודת זהות / דניאל חנוך
ספר מלכים א: שאלות חזרה לפרק יג / דניאל חנוך
ספר מלכים א: שאלות חזרה לפרק יד / דניאל חנוך
ספר מלכים א: שאלות חזרה לפרקים א - ה / דניאל חנוך
פתיחה לספר מלכים / בן חמו משה
תנ"ך, מלכים א'''' פרק א דף סיכום / ניות חן-ציון