דפי עבודה
יהושע- שופטים: חידון על אנשים בספרים / ריינר סיני
שופטים, פרק יט- כד: פילגש בגבעה-דף עבודה / ריינר סיני
דמותה של אם סיסרא / הניג רויטל
חוברת עבודה לספר שופטים / כהן ניסים
יהושע שופטים - מבחן מסכם / וינשטיין מיכאל
יהושע- שופטים, כל הספר: חידות על מקומות / ריינר סיני
יהושע- שופטים, כל הספרים: שאלות חזרה וחידות / ריינר סיני
נביא, שופטים, טבלת השופטים / בן יעקב אברהם
נביא, שופטים, מבנה הספר לפי פרקים / בן יעקב אברהם
נביא, שופטים, מבצע שינון / בן יעקב אברהם
נביא, שופטים, פרקי טז: מבחן סופו של שמשון / בן יעקב אברהם
נביא, שופטים, פרקים יג-טז: מבחן על שמשון השופט / בן יעקב אברהם
נביא, שופטים,מבנה הספר / בן יעקב אברהם
נביא: שופטים, פרק י"א - מבחן / בן יעקב אברהם
ספר שופטים - חוברת עבודה לקיץ / כהן ניסים
פתיחה לספר שופטים / ברנע אילה
שופטים - מבחן מסכם / באואר חנן
שופטים פרק א – מבחן / גבירץ דוד א
שופטים פרק א - שאלות סיכום / באואר חנן
שופטים פרק ב - דף עבודה / באואר חנן
שופטים פרק ג - דף עבודה / באואר חנן
שופטים פרק ג – מבחן / גבירץ דוד א
שופטים פרק ד – מבחן / גבירץ דוד א
שופטים פרק ו - דף עבודה / באואר חנן
שופטים פרק ו – מבחן / גבירץ דוד א
שופטים פרק ז - דף עבודה / באואר חנן
שופטים פרק ז – מבחן / גבירץ דוד א
שופטים פרק ח - דף עבודה / באואר חנן
שופטים פרק ט - דף עבודה / באואר חנן
שופטים פרק יט - תרשים זרימה / באואר חנן
שופטים פרקים ד-ה: מבחן / באואר חנן
שופטים פרקים ו-ח - מבחן / באואר חנן
שופטים פרקים י-יא - דף עבודה / באואר חנן
שופטים, חידון 1 / ריינר סיני
שופטים, פרק טו: שאלות חזרה / לב חגי
שופטים, גדעון: דף עבודה / קליין אביתר
שופטים, הוראות למבחן / לב חגי
שופטים, חזרה למבחן / לב חגי
שופטים, חידון 2 / ריינר סיני
שופטים, כל הספר: דף חזרה / ריינר סיני
שופטים, כל הספר: חידות / ריינר סיני
שופטים, כל הספר: חידות2 / ריינר סיני
שופטים, מאגר שאלות חזרה: יחידת בקיאות / גולדמן שמעון
שופטים, מבחן / לב חגי
שופטים, פרק יג-טז - חידון / ריינר סיני
שופטים, פרק א: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק א: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק א: שאלות חזרה / לב חגי
שופטים, פרק א: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק א-ג: בוחן / לב חגי
שופטים, פרק א-ד: דף הכנה למבחן / בנימין אברהם
שופטים, פרק א-ד: דף חזרה / בנימין אברהם
שופטים, פרק א-ד: מבחן / בנימין אברהם
שופטים, פרק א-ה: בוחן / שלו ישראל
שופטים, פרק א-טז: דף חזרה / ריינר סיני
שופטים, פרק א-י: מבחן / שלו ישראל
שופטים, פרק ב: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק ב: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק ב: שאלות חזרה / לב חגי
שופטים, פרק ב: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק ב-ג: שאלות חזרה / לב חגי
שופטים, פרק ג: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק ג: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק ג: דף עבודה / ריינר סיני
שופטים, פרק ג: שאלות חזרה / לב חגי
שופטים, פרק ג: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק ג-ד - דף הכנה למבחן / בנימין אברהם
שופטים, פרק ד: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק ד: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק ד: דף עבודה / ריינר סיני
שופטים, פרק ד: שאלות חזרה / לב חגי
שופטים, פרק ד: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק ה, שירת דבורה: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק ה: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק ה: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק ו - גדעון / לב חגי
שופטים, פרק ו: דף חזרה / לב חגי
שופטים, פרק ו'': דף עבודה / ריינר סיני
שופטים, פרק ו: עבודה / לב חגי
שופטים, פרק ו-ז: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק ו-ז: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק ו-ח, ימי גדעון: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק ו-ח: מבחן / בנימין אברהם
שופטים, פרק ז / לב חגי
שופטים, פרק ז: דף עבודה / לב חגי
שופטים, פרק ח: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק ח'': מות גדעון- דף עבודה / ריינר סיני
שופטים, פרק ט, ימי אבימלך – משל יותם: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק ט: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון/ לא נכון / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק ט: שאלות לחזרה ועיון / בנימין אברהם
שופטים, פרק טו, טז: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק טו: שאלות חזרה / לב חגי
שופטים, פרק טז: מות שמשון 1- דף עבודה / ריינר סיני
שופטים, פרק טז: מות שמשון 2- דף עבודה / ריינר סיני
שופטים, פרק טז: שאלות חזרה / לב חגי
שופטים, פרק י: שאלות חזרה / לב חגי
שופטים, פרק יא / ששון תמי
שופטים, פרק יא: יפתח- דף עבודה / ריינר סיני
שופטים, פרק יא: שאלות חזרה / לב חגי
שופטים, פרק יב: שאלות חזרה / לב חגי
שופטים, פרק יב-יג: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק יג: שאלות חזרה / לב חגי
שופטים, פרק יג-טו: שמשון הגיבור- חידות / קוזלובסקי נ. דינה
שופטים, פרק יג-טו: שמשון, בקיאות / לב חגי
שופטים, פרק יג-טז: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק יג-טז: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק יג-טז: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק יד: דף עבודה / ריינר סיני
שופטים, פרק יד: שאלות חזרה / לב חגי
שופטים, פרק יד: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק יז: פסל מיכה / לב חגי
שופטים, פרק יז-יח - פסל מיכה: דף עבודה / שלו ישראל
שופטים, פרק יז-יח, פסל מיכה: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק יז-יח: פסל מיכה, בקיאות / לב חגי
שופטים, פרק יז-יח: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק יח: בני דן ופסל מיכה - מבחן / ריינר סיני
שופטים, פרק יח: סוף מיכה- דף עבודה / ריינר סיני
שופטים, פרק יט: פילגש בגבעה / קעניג דבורה
שופטים, פרק יט: שאלות חזרה / לב חגי
שופטים, פרק יט-כ: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק יט-כא, פילגש בגבעה: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק יט-כא, פילגש בגבעה: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק י-יב, ימי יפתח: דפי עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק כא: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שופטים, פרקים יב-טו: מבחן / בן חמו משה
שופטים, שמשון הגיבור:חידון א''-ב'' / ריינר סיני
שופטים: איש לנחלתו - עיון מונחה בספר שופטים / גרינברג אלי
שופטים: משחק להכרת השופטים / רייסקין שלומי