רד"ק לישעיה פרק לט


[לט, א]
בעת ההיא -
גם זו הפרשה פירשתיה בספר מלכים באר היטב.

הפרק הבא    הפרק הקודם