רשי, ירמיהו פרק יטפרק יט, א

בקבוק. צלוחית. יוצר חרש. כלומר של יוצר שהוא של חרש. ומזקני העם. הלוך עמך ומזקני העם מוסב על הלוך ומזקני העם עמך.

פרק יט, ב

שער החרסית. שער האשפות ששם זורקין חרסים הנשברים וכן תרגם יונתן: תרע קילקלתא.

פרק יט, ג

תצלנה. טינטני"ר בלע"ז לשון מצלתים (דברי הימים א טו), בצלצלי שמע (תהלים קנ).

פרק יט, ד

וינכרו. עשאוהו נכרי לפני.

פרק יט, ז

ובקותי. ורוקנתי לשון בוקה ומבוקה (נחום ב), ועל שם בקבוק שהוא מדבר בו לקח לשונו כן.

פרק יט, ט

ובמצוק. לשון צרה כמו צוקה.

פרק יט, יא

אשר לא יוכל להרפה. אהעם קאי אבל העיר אעשה כתופת ואטהר לעתיד.

פרק יט, יב

העיר הזאת כתופת. כולה מליאה הרוגים כמו התופת שהורגין שם את הילדים למולך.

הפרק הבא    הפרק הקודם