רשי, ירמיהו פרק כדפרק כד, א

דודאי. קדרות. מועדים. מוכנים. החרש והמסגר. תלמידי חכמים שגלו עם יכניה וכבר פירשתיו בספר (מלכים ב' כד) החרש והמסגר לימייטרא"ה ליפורטי"ר בלע"ז, לשון אחר: החרש והמסגר החרש לשון חרש והמסגר לשון סגור, כלומר חכמים גדולים בתורה שכשהיה אחד מהם מדבר הכל שותקים, מסגר שהיו סוגרים ואין פותח.

פרק כד, ב

כתאני הבכרות. שבישלו כל צרכן בתחלת בכורי תאנים, שהם חביבות על מוצאיהם בראשיתם.

פרק כד, ה

כן אכיר את גלות וגו'. הרי זה מקרא מסורס, כן אכיר לטובה את גלות יהודה שהגליתי כבר יכניה וגלותו.

פרק כד, ו

אתוש. לשון עקירה.

פרק כד, ט

לזעוה לרעה לכל ממלכות הארץ. שישמעו הרעה הבאה עליהם ויזועו. לשנינה. שישננו וידברו הכל בפורענותם.

הפרק הבא    הפרק הקודם