רשי, ירמיהו פרק מא
פרק מא, א

ורבי המלך. ושרי המלך נתקנאו בו שנטל גדולה.

פרק מא, ה

להביא בית ה'. כשנסעו מביתם לא היו יודעים בחורבן הבית ובדרך שמעו וקרעו בגדיהם וגלחו זקנם. ומתגודדים. לשון שריטה.

פרק מא, ט

אשר הכה ביד גדליהו. מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא חש העלה עליו כאילו נהרגו על ידו.

פרק מא, יב

אל מים רבים. על ברכת מיין סגיאין.

פרק מא, יז

בגרות כמהם. בגרות דיהב דוד לכמהם בר ברזילי גלעדאה, כששב ממלחמת אבשלום כמו שנאמר בספר שמואל (ב יט) אתי יעבור כמהם וגו'.

הפרק הבא    הפרק הקודם