רשי, ירמיהו פרק מבפרק מב, יד

וקול שופר. שתוקעין הצופים להזהיר את העם.

הפרק הבא    הפרק הקודם