רשי, ירמיהו פרק מדפרק מד, י

לא דוכאו. לבם מרעתם.

פרק מד, יד

כי אם פליטים. ירמיה וברוך חזרו משם שהגלם נבוכדנאצר כשנתנה ארץ מצרים בידו בעשרים ושבע למלכו (יחזקאל כט) כך שנויה בסדר עולם.

פרק מד, יט

המבלעדי אנשינו. שלא מדעתם. כוונים להעציבה. דפוסים בדמות עצבים (עצבים דמות עלמה כמו לעיל כב).

פרק מד, כב

ולא יוכל ה' עוד לשאת. כמו ולא יכול.

פרק מד, ל

פרעה חפרע. פרעה תבירא וחי"ת זו משמשת במקום ה"א.

הפרק הבא    הפרק הקודם