ילקוט שמעוני, יחזקאל פרק יג


סימן שנב
כשועלים בחרבות נביאיך ישראל היו -
ר' נחוניא אומר:
השועל הזה יושב ומצפה בחורבה, בשעה שהוא רואה אדם לאי זה צד יברח.
כך כשועלים בחרבות.

לא עליתם בפרצות -
כמשה.

ולמה היה משה דומה?
לרועה יפה שנפרץ גדר צאנו בערב שבת עם חשכה, עמד וגדרה ונשתייר שם פרצה אחת ועמד בה, בא ארי ועמד כנגדו, בא זאב ועמד כנגדו. אבל לא עליתם בפרצות, שאילו כן הייתם יכולים לעלת ביום אף ה'.

והיתה ידי אל הנביאים החוזים שוא -
ר' זירא:
כי סליק לארץ ישראל, אמר: פלטי לי מחדא, כי סמכיה.
אמר: פלטי לי מתרתי, כי אותביה בסוד העיבור.
אמר: פלטי לי מן תלת, שנאמר: והיתה ידיד אל הנביאים החוזים שוא, והקוסמים כזב בסוד עמי לא יהיו זהו סוד העיבור.

ובכתב בית ישראל לא יכתבו -
זה סמיכה.

ואל אדמת ישראל לא יבאו -
כמשמעו:


הפרק הבא    הפרק הקודם