ילקוט שמעוני, יחזקאל פרק מו


המשך סימן שפג
ובבוא עם הארץ לפני ה' במועדים -
א"ר חלבו א"ר הונא:
הנכנס לבית הכנסת להתפלל מצווה לעשות קפנדריא, שנאמר: ובבוא עם הארץ לפני ה' במועדים הבא דרך שער צפון להשתחון (יבא) [יצא] דרך שער נגב. כה אמר אדני ה' שער החצר הפנימית וגו' יהיה סגור.

ר' אליעזר אומר:
שערים שטבעו בארץ עתידים לעלות להתחדש, כל אחד ואחד במקומו ושער החצר הפנימית הפונה קדים ששת ימי המעשה יהיה סגור.
וביום השבת הם נפתחים מאליהם ויודעים כל העם שבא יום השבת.
וכן בר"ח יהיו ישראל עומדים ורואים את הדלתות נפתחות מאליהן ויודעין שבאותה שעה עלתה הלבנה ומקדשין את החדש בעליונים.


הפרק הבא    הפרק הקודם