רשי, יחזקאל פרק ופרק ו, ג

ולגבעות. לשון רמה. ולגאיות. לשון גיא.

פרק ו, ד

חמניכם. מין תבנית צלמי עבודת אלילים העשויין על הגגות לחמה.

פרק ו, ו

ויאשמו. יהיו נכרים באשמתם.

פרק ו, ט

וזכרו פליטיכם אותי. את חסדי ואת רחמי שהייתי מרחם עליהם בהעוותם לפני בארצם. אשר נשברתי את לבם הזונה. אשר נכנעתי אצלם אע"פ שזונה לבם וסר מעלי הייתי מבקש מהם ע"י נביאי לשוב אלי ואטיב להם ולא אבו. ונקוטו בפניהם. מנחם חברו עם ראיתי בוגדים ואתקוטטה (שם קי"ט), יתקוטטו על עצמם על אשר לא שמעו אלי. ויונתן תרגם וידנקון ואינון יהון חזן וכן תרגם הנאנקים דמדנקין ובכי ואנקה דמדנקן דמוניי"ר בלע"ז.

פרק ו, יא

ורקע. עניינו יורה עליו מכה רגלו על הארץ ומרדד את הטיט והוא דרך אבל. ואמר אח. צעקת יגון ואוי.

פרק ו, יב

והנצור. הנאסף אל העיר ויצורו עליו. וכליתי חמתי. אשלים כל חרוני וחפצי ברעתם.

פרק ו, יג

אלה. פלנצו"ן בלע"ז. עבתה. לשון עץ עבות (לקמן כ) שענפיו מרובין.

פרק ו, יד

שממה. מאין יושב. משמה. תמהון שיתמהו עליה רואיה.

הפרק הבא    הפרק הקודם