ילקוט שמעוני, הושע פרק י


המשך סימן תקכז
גפן בוקק ישראל -
(כתוב ברמז רס"ד).

לעגלות בית און -
א"ר נחמן:
כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דע"א דשריא, דכתיב: כרע בל קרס נבו.
וכתיב: קרסו כרעו יחדו ולא יכלו מלט משא.
וכתיב: לעגלות בית און יגורו שכן שומרון וגו' כבודו - אל תקרי כְּבוֹדוֹ אלא כָּבְדוּ.

זרעו לכם לצדקה קצרו לפי חסד -
א"ר אלעזר:
גדול גמילות חסדים יותר מן הצדקה, שנאמר: זרעו לכם לצדקה קצרו לפי חסד - אדם זורע ספק אוכל ספק אינו אוכל, אבל קוצר ודאי אוכל.

וא"ר אלעזר:
אין הצדקה משתלמת אלא לפי גמילות חסדים שבה, שנאמר: זרעו לכם לצדקה וגו'.


הפרק הבא    הפרק הקודם