רשי, שמות פרק לו

(ה) מדי העבדה -
יותר מכדי צורך העבודה:

(ו) ויכלא -
לשון מניעה:

(ז) והמלאכה הייתה דים לכל המלאכה -
ומלאכת ההבאה הייתה דים של עושי המשכן. לכל המלאכה של משכן לעשות אותה ולהותיר:
והותר -
כמו: (שמות ח יא) והכבד את לבו.
(מלכים ב' ג כד) והכות את מואב.


הפרק הבא    הפרק הקודם