רד"ק לדברי הימים ב פרק יח

[יח, א]
ויתחתן לאחאב -
התחתן עמו שלקח בת אחאב לבנו יהורם.

[יח, יט]
מי יפתה את אחאב -
זה הענין פירשנו בספר מלכים.

[יח, לא]
ויסיתם אלהים ממנו -
הסיתם ונתן בלבם שיסורו ממנו.

[יח, לד]
היה מעמיד במרכבה -
פירש היה מתחזק ומעמיד עצמו כדי שלא יהיו סבורים בני אדם כי הוכה.
ועוד שלא לשבור לב ישראל, ובספר מלכים מעמד.

הפרק הבא    הפרק הקודם