רד"ק לדברי הימים ב פרק כו

[כו, ה]
בימי זכריה המבין בראות האלהים -
פירש שהיה נביא.

[כו, ח]
ויתנו העמונים -
המעונים שזכר והוא הפוך כמו שפירשנו למעלה.

[כו, ט]
ועל המקצוע -
פירש על הזויות כמו בארבע מקצועי העיר.

[כו, יט]
ובידו מקטרת להקטיר -
מקטרת שם המחתה.

[כו, כא]
וישב בית החפשית -
מפרש בגמרא ירושלמי שעשה לו בית בבית הקברות, כמה דאת אמר: במתים חפשי.הפרק הבא    הפרק הקודם