ראב"ע תהלים פרק ק
[ק, א]
מזמור לתודה הריעו לה' כל הארץ -
כמו: ארץ כי תחטא לי, כי הארץ שם מין כולל כל יושביה.

[ק, ב]
עבדו -
מנהג כל עובד להיותו נעצב, על כן: בשמחה ולא תראו בסתר, רק ברננה.

[ק, ג]
דעו -
הוא אלהים
לבדו ושלו אנחנו עמו והמלה כמו כל קרי וכתיב, על כן: אמר הגאון:
כי ולו אנחנו הפך ואני עשיתני ומלת עמו שבה אל דעו.

[ק, ד]
בואו -
בבואם בשערים תודה, ובחצר תהלה.

[ק, ה]
כי -
זאת היא התודה והתהלה והברכה שיודו, כי טוב ה' לעולם חסדו.הפרק הבא    הפרק הקודם