רשי, תהלים פרק ק
פרק ק, א

מזמור לתודה.
להודיה לאומרו על זבחי התודה.

פרק ק, ב

עבדו את ה' בשמחה.
וכל כך למה דעו כי ה' הוא האלהים כשמשלם שכר פעולתכם אבל עובדי עבודת גילולים אין להם לעבוד בשמחה שאין משלמין שכר.

פרק ק, ג

הוא עשנו ולא.
כשלא היינו בעולם.

פרק ק, ד

בתודה.
בהודייה.

פרק ק, ה

ועד דר ודר.
קיימת אמונתו כל לשון אמת ואמונה אמונת הבטחה שמאמין ומבטיח הבטחתו.

הפרק הבא    הפרק הקודם